všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Zmeny v legislatíve od 1.1.2023 - Zákon o DPH


16. 1. 2023

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojich stránkach zverejnilo Informáciu k zákonu č. 516/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

S účinnosťou od 1. januára 2023 sa novelou zákona o DPH menia a dopĺňajú nasledovné ustanovenia zákona o DPH:

 • Úprava zákona o DPH týkajúca sa registračnej povinnosti pre DPH
 • Úrok z omeškania týkajúceho sa sumy dane pri dovoze tovaru - § 21 ods. 5 a 6 zákona o DPH
 • Zmeny pri stanovení podmienok vzniku nevymožiteľnej pohľadávky - § 25a ods. 2 písm. a), ods. 5
 • písm. a), ods. 15 a ods. 16, § 85km ods. 2 až 4 zákona o DPH
 • Znížená sadzba dane - § 27 ods. 2, § 85km ods. 10 zákona o DPH
 • Transpozícia smernice o DPH, ktorou sa upravujú určité dodania v súvislosti s pandémiou
 • ochorenia COVID-19 - § 43 ods. 6 písm. f) a § 44 písm. b) zákona o DPH
 • Malé zásielky tovaru neobchodného charakteru - § 48 ods. 14 zákona o DPH
 • Odvod dane pri krádeži tovaru - § 53 ods. 5 zákona o DPH
 • Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru
 • alebo služby - § 53b ods. 1 až 8 a § 85km ods. 5 až 7 zákona o DPH
 • Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku - § 54b ods. 1 a 2 zákona o DPH
 • Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa - § 55 ods. 2 až 4 zákona o DPH
 • Zmeny pri oneskorenej registrácii
 • Daňové priznanie pri oneskorenej registrácii - § 78 ods. 9 zákona o DPH
 • Prechodné ustanovenie súvisiace s povinnosťou podať daňové priznanie pri oneskorenej registrácii
 • - § 85km ods. 8 zákona o DPH
 • Prechodné ustanovenie súvisiace s postupom správcu dane pri preverení údajov v daňovom
 • priznaní pri oneskorenej registrácii - § 85km ods. 9 zákona o DPH
 • Vrátenie dane - § 63 ods. 4 zákona o DPH
 • Vedenie záznamov - § 70 ods. 2 písm. j) zákona o DPH
 • Daňové priznanie - § 78 ods. 2 zákona o DPH
 • Zaplatenie dane pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku - § 78 ods. 4 zákona o DPH
 • Kontrolný výkaz - § 78a ods. 1 písm. b), ods. 10 a ods. 11 zákona o DPH
 • Legislatívne vymedzenie dátumu prijatia opravného dokladu - § 81 ods. 9 zákona o DPH
 • Zmeny legislatívno - technického charakteru 

Kompletnú informáciu s popisom jednotlivých zmien nájdete TU.

 

Zdroj: www.financnasprava.sk

 

Problematike NOVELY zákona o DPH od 1. januára 2023 sa venujú aj naše VIDEOŠKOLENIA: 

Videoškolenie: Novela zákona o DPH, prednášajúci  Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo

Videoškolenie: Novely daňových zákonov 2023prednášajúci  Ing. Soňa Ugróczy


 

   

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies