všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Tlačová správa Ministerstva financií SR - technické riešenie nového Informačného systému elektronickej fakturácie E-faktúra


11. 5. 2022

Tlačová správa Ministerstva financií SR

Aktualizované dňa: 05.05.2022 12:00

Ministerstvo financií SR predstavilo technické riešenie nového Informačného systému elektronickej fakturácie E-faktúra. Ide o systém zaručenej elektronickej fakturácie a zasielania údajov z faktúr finančnej správe.

Ministerstvo financií SR v úzkej spolupráci s finančnou správou zavádza jednotný proces elektronizácie obehu faktúr a zasielania štruktúrovaných údajov z faktúr finančnej správe cez informačno-komunikačné riešenie - informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA).

Podrobnosti pre verejnosť a pre firmy boli prezentované na online podujatí, na ktorom rezort financií predstavil podrobné technické riešenie s reálnymi ukážkami funkčnosti daného systému.

Záznam z prezentácie si môžete pozrieť tu:
https://www.facebook.com/ministerstvo.financii.sr/videos/739881183672181

Zároveň pripájame link na web stránku, kde nájdete všetky podrobné informácie a všetky technické podrobnosti s možnosťou otestovania systému: https://web-einvoice-demo.mypaas.vnet.sk/

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky v úzkej spolupráci s finančnou správou zavádza jednotný proces elektronizácie obehu faktúr a zasielania štruktúrovaných údajov z faktúr finančnej správe cez informačno-komunikačné riešenie - Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA).

Zasielanie údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov je nevyhnutnou súčasťou opatrení, ktorými chcú ministerstvo financií a finančná správa bojovať proti daňovým podvodom, znižovať daňovú medzeru, zefektívňovať výber daní a tak celý systém.

Implementácia zaručenej elektronickej fakturácie prispieva najmä k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov. Informačný systém prináša možnosti vyhotovovania elektronických faktúr aj pre malých podnikateľov, ktorým je týmto spôsobom bezodplatne poskytnutá webová online aplikácia, ktorá je nápomocná pri vyhotovovaní a správe faktúr v predpísanom elektronickom formáte a zároveň poskytuje možnosti automatizovaných formálnych kontrol elektronických faktúr v reálnom čase.

Pre podnikateľov, ktorí využívajú vlastné softvérové nástroje, IS EFA ponúka otvorené programové rozhranie, prostredníctvom ktorého môžu podnikatelia faktúry vytvárané vo svojich systémoch preniesť do IS EFA bez nutnosti ďalšieho zásahu používateľa.

Zavedením jednotnej elektronickej fakturácie v celej Európskej únii sa v neposlednom rade prispeje k podpore cezhraničného obchodu a zavedeniu interoperability v oblasti elektronizácie faktúr, pričom sa zvýši transparentnosť vystavených a prijatých faktúr orgánmi verejnej správy.

Celú tlačovú správu Ministerstva financií SR nájdete TU:

Predstavili sme technické riešenie nového systému elektronickej fakturácie E-faktúra | Ministerstvo financií Slovenskej republiky (mfsr.sk)

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies