všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Tlačová správa FR SR: Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania po skončení období pandémie


29. 10. 2020

Finančná správa zverejnila dňa 27. 10. 2020 informáciu, podľa ktorej vníma súčasnú epidemiologickú situáciu a prijala preto opatrenia, aby vyšla v ústrety svojim klientom v snahe zabezpečiť čo najhladší priebeh podávania daňových priznaní na daň z príjmov FO a PO za rok 2019.

Finančná správa myslí aj na tých daňovníkov, ktorí z dôvodu karantény nebudú môcť v zákonnej lehote podať daňové priznanie. Týmto klientom sa umožní požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Po ukončení prekážok (zákaz vychádzania, povinná karanténa) doručia na daňový úrad daňové priznanie spolu so žiadosťou o odpustenie zmeškanej lehoty aj so zdôvodnením, prečo si nemohli splniť zákonnú povinnosť. Finančná správa nebude v takomto prípade uplatňovať sankcie za zmeškanú lehotu.

FR SR konštatuje, že takto vychádza v ústrety asi 38 tisícom daňovníkov, ktorí musia do 2. novembra podať daňové priznanie a nie sú povinne elektronicky komunikujúcimi osobami.

Úplné znenie tlačovej správy k lehote na podanie daňového priznania na daň z príjmu za rok 2019 a možného zmeškania lehoty na podanie daňového priznania nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Pre_media/Tlacove_spravy/Rok_2020/2020.10.27_TS_FS_vustrety.pdfsfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies