všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Sociálna poisťovňa odporúča: kedy majú rodičia nárok na OČR po 1. septembri?


3. 9. 2020

V súvislosti so začiatkom nového školského roka, vydala Sociálna poisťovňa informáciu o nároku rodičov na čerpanie OČR po 1.9.2020, pričom je potrebné rozlišovať 2 skupiny detí:

  • školopovinné deti - tieto od septembra rodičia nemôžu nechať dobrovoľne doma z dôvodu porušenia školského zákona. V tomto prípade nárok na pandemické OČR budú mať iba rodičia (oprávnené osoby), ktoré sa budú starať o deti do 11 rokov (resp. 18 rokov – deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda bola uzatvorená riaditeľom školy v súlade s pripravovaným rozhodnutím MŠ SR; rovnaký nárok vznikne aj rodičovi dieťaťa do 16 rokov, ak u neho nastane náhle zhoršenie zdravotného stavu a ošetrujúci lekár mu potvrdí potrebu ošetrovania
  • deti v predškolskom zariadení – dochádzka do predškolského zariadenia nie je povinná a bude sa uplatňovať postup ako pred 1.9.2020, t. j. nárok na pandemické OČR budú mať rodičia (oprávnené osoby), ktorých dieťa nebude chodiť do triedy/materskej školy z dôvodu jej uzatvorenia a aj oprávnené osoby, ktorý dieťa predškolské zariadenie nenavštevuje z dôvodu obavy rodičov pred koronavírusom.

Celú informáciu Sociálnej poisťovne k nároku rodičov (oprávnených osôb) na OČR po 1. 9. 2020 nájdete v linku nižšie.

https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-odporuca--kedy-maju-rodicia-narok-na-ocr-po-1-septembri-/48411s68873c

Na tému zamestnaneckých nárokov – mzda, dovolenka a ďalších peňažných a nepeňažných zamestnaneckých benefitov ako aj spôsobu ich zdanenia/nezdanenia daňou z príjmu zo závislej činnosti sme pre Vás dňa 23. 9. 2020 pripravili seminár na tému:

Mzdy od A do Z: mzda - výška mzdy, sociálne a zdravotné odvody, zdaňovanie miezd (príjmu zo závislej činnosti) zamestnanecké benefity oslobodené od dane verzus zdaňované

Seminár je vedený dlhoročnými lektorkami:

- RNDr. Janou Motyčkovou, odborníčkou v oblasti miezd, sociálnych a zdravotných odvodov  a 

- Ing. Vierou Mezeiovou, odborníčkou v oblastí zdaňovania príjmov zo závislej činnosti

 

Informáciu pripravila:
Ing. Zdenka Kováčová, SFÉRA, a. s., Bratislava

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies