všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Počet daňových kontrol uskutočnených v rokoch 2019 - 2021


15. 11. 2022

Podľa § 44 Zákona  č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Daňový poriadok“) - daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov. Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu a  vykonáva sa u daňového subjektu alebo na mieste, kde to účel kontroly vyžaduje.

V rokoch 2019 – 2021 správca dane uskutočnil viac ako tridsaťtisíc daňových kontrol, pri ktorých bol nález vo viac ako v 75 % vykonaných kontrol.
Nálezom sa rozumie zistený rozdiel dane, daň alebo rozdiel v sume, zníženie daňovej straty a pokuty uložené z kontroly.  Prehľad o počte ukončených daňových kontrol uvádzame nižšie.

 

Počet ukončených daňových kontrol  za roky 2019 – 2021 (ukončené daňové kontroly / z toho kontroly s nálezom)

Zdroj: https://opendata.financnasprava.sk/mi/opendata/category/165-pocet-kontrol

 

Suma nálezu z ukončených daňových kontrol  za roky 2019 – 2021
(v miliónoch EUR)

 Zdroj: https://opendata.financnasprava.sk/mi/opendata/category/164-nalezy-z-kontrol

 

Viac o procese daňovej kontroly ako aj posledných zmenách v daňovom poriadku sa dozviete už 23.11.2022 na Webinári: Posledné zmeny v daňovom poriadku a proces daňovej kontroly s Ing. Evou  Ivaničovou z MF SR.

   

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies