všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov


2. 11. 2022

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie jednotného postupu pri podávaní daňových priznaní podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vydalo vzory tlačív daňových priznaní k:
- dani z príjmov fyzickej osoby - typ: A (MF/016138/2022-721) – príloha č. 1,
- dani z príjmov fyzickej osoby - typ: B (MF/016139/2022-721) – príloha č. 2,
- dani z príjmov právnickej osoby (MF/016108/2022-721) – príloha č.3.
Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov sú súčasťou tohto oznámenia a použijú sa pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31. decembri 2022.
Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (MF/010697/2021-721) a typ B (MF/010699/2021-721) a vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (MF/010700/2021-721) vydaného oznámením č. MF/014762/2021-721 sa použije pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2022.

Pôvodný zdroj novinky nájdete TU

Zdroj: www.mfsr.sk/sk

Problematike zdaňovania príjmov sa bude venovať aj náš Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby, ktorý sa uskutoční 10.11.2022 o 9:00.

   

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies