všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Odvod dane z pridanej hodnoty v prípade krádeže


23. 1. 2023

Odbor daňovej metodiky FR SR vydal Metodické usmernenie k odvodu dane z pridanej hodnoty v prípade krádeže podľa § 53 ods. 5 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Ak je predmetom krádeže tovar, pri ktorom platiteľ dane odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť odpočítanú daň, ktorej výška sa vypočíta nasledovne:

  • ak je tovar predmetom odpisovania podľa § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zníži platiteľ dane odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom;
  • ak ide o tovar nadobudnutý na iný účel ako na ďalší predaj s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 eur a s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, platiteľ zníži odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu výške odpisov, ktoré by sa vypočítali ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov. Toto ustanovenie sa uplatní s účinnosťou od 1.1.2023. To znamená, že len v tom prípade, ak platiteľ zistil krádež tovaru 1.1.2023 a neskôr.

 

 

Zdroj: www.financnasprava.sk

 

 

 

   

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies