všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


O čom bude Webinár: Zmeny v zákonoch o spotrebnej dani z minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu


24. 11. 2022

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Prinášame Vám informáciu o ďalších legislatívnych úpravách zameraných transpozíciu európskej legislatívy (elektronizácia daňového voľného obehu), na elimináciu daňových únikov na spotrebnej dani z minerálneho oleja a zvýšenie právnej istoty ekonomických subjektov, ako i správcu spotrebnej dane z minerálneho oleja.

Oblasti, na ktoré sa sústredí webinár:

  • jedna sadzba spotrebnej dane na benzín a naftu bez ohľadu na pridané množstvo biozložky
  • zadefinovanie nových daňových subjektov, ktoré budú oprávnené prepravovať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu zjednodušeným administratívnym dokumentom na daňovom území a na území EÚ – ide o rozšírenie elektronického systému na kontrolu prepráv, ktorý je dnes uplatňovaný na prepravu tovarov podliehajúcich spotrebnej dani z minerálneho oleja v pozastavení dane
  • užívateľský podnik – legislatívne úpravy súvisiace s rozšírením už zavedených osobitných užívateľských podnikov o osobu, ktorá distribuuje iným podnikateľským subjektom na konečnú spotrebu LPG s 0 sadzbou dane, čím sa zníži počet osôb s registračnou povinnosťou

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Oblasti, na ktoré je zameraný webinár:

  • oprávnený spotrebiteľ elektriny, uhlia, zemného plynu
  • osoba povinná platiť daň z elektriny, uhlia, zemného plynu
  • oslobodenie od dane

Praktické informácie a informácia k daňovým priznaniam zo spotrebnej dane z minerálneho oleja a spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

  • daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja, postup pri vyplnení tlačiva
  • daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, postup pri vyplnení tlačiva
  • daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia, postup pri vyplnení tlačiva
  • daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu, postup pri vyplnení tlačiva

  

Podrobný výklad ustanovení zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja a spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu bude podrobne rozobratý a vysvetlený na webinári 30.11.2022 Spotrebná daň z minerálneho oleja a spotrebná daň z elektriny, uhlia, zemného plynu – aktuálna legislatívna úprava a jej aplikácia v praxi

Novinku pre Vás pripravila:
Ing. Zuzana Füleová

Ministerstvo financií SR

 

 

   

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies