všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Novinky na stránke FR SR-10/2020


9. 10. 2020

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo začiatkom októbra 8 nových informácií  týkajúcich sa daňových povinností daňovníkov podľa jednotlivých druhov daní (ERP, daň z príjmov, miestne dane, daň z motorových vozidiel, DPH a účtovníctva) v súvislosti so skončením obdobia pandémie vo finančnej oblasti k 30. 9. 2020 na základe zákona č. 67/2020 Z. z..

Ide o nasledovné informácie, ktoré môžete nájsť nižšie:

1. 3/ERP/2020/I - Informácia k ôsmej hlave druhej časti zákona č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. – opatrenia v oblasti používania registračných pokladníc doplnená o informáciu k zákonu č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – opatrenia v oblasti používania registračných pokladníc

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/ERP/2020/2020.10.09_3_ERP_2020_9_Covid_eKasa.pdf

2. 33/DZPaU/2020/I - Informácia k zákonu č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.10.06_33_DZPaU_2020_I.pdf

3. 4/MD/2020/I - Informácia k Čl. I, druhej časti, jedenástej hlave zákona č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. doplnená o informáciu k zákonu č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony opatrenia v oblasti miestneho poplatku za rozvoj účinnosť od 29.9.2020

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Miestne_dane/2020/2020.10.05_4_MD_2020_I_Lex_korona_MP.pdf

4. 3/MD/2020/I - Informácia k dvanástej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 doplnená o informáciu k Čl. I zákona č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony opatrenia v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku účinnosť od 29.9.2020

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Miestne_dane/2020/2020.10.05_3_MD_2020_I_Lex_korona.pdf

5. 4/DMV/2020/I - Informácia k štvrtej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 doplnená o informáciu k zákonu č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (texty, ktoré sa týkajú zákona č. 264/2020 Z. z., sú v tejto informácii z dôvodu jednoznačnosti vyznačené červeným písmom)

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Dan_z_MV/2020/2020.10.02_4_DMV_2020_I_Covid_info.pdf

6. 3/DMV/2020/I - Informácia k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. v oblasti dane z motorových vozidiel, doplnená o informáciu k zákonu č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (texty, ktoré sa týkajú zákona č. 264/2020 Z. z., sú v tejto informácii z dôvodu jednoznačnosti vyznačené červeným písmom)

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Dan_z_MV/2020/2020.10.02_3_DMV_2020_I_Covid_DzMV.pdf

7. 3/DPH/2020/I-Informácia k zákonu č. 264/2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – Uvoľnenie opatrení v oblasti dane z pridanej hodnoty

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Nepriame_dane/2020/2020.10.01_3_DPH_2020_I_Covid.pdf

8. 32/DZPaÚ/2020/I - Informácia k novele zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.10.07_32_DZPaU_2020_I.pdf

 

 

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SRsfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies