všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Metodický pokyn k zdaňovaniu dodania a nadobudnutia nových dopravných prostriedkov v rámci Európskej únie


14. 9. 2023

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydáva metodický pokyn k zdaňovaniu dodania a nadobudnutia nových dopravných prostriedkov v rámci Európskej únie podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica“ alebo „smernica o DPH“) vo svojom článku 20 Kapitoly 2 s názvom Nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva1 stanovuje samostatný druh cezhraničného obchodu a definuje takéto „nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva“ ako získanie práva disponovať ako majiteľ hmotným hnuteľným majetkom, ktorý bol odoslaný alebo dopravený nadobúdateľovi predávajúcim, nadobúdateľom alebo na ich účet do iného členského štátu než je ten, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala. Toto nadobudnutie v zmysle článku 2 smernice podlieha dani z pridanej hodnoty. Uvedený článok 20 smernice je transponovaný do § 11 zákona o DPH. Osobitnú pozornosť smernica venuje nadobudnutiu/dodaniu nových dopravných prostriedkov z/do iného členského štátu, ktoré podlieha režimu dane z pridanej hodnoty (ďalej „daň“ alebo „DPH“), ak je uskutočnené akoukoľvek osobou. Znamená to teda, že nadobudnutie nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu aj nezdaniteľnou osobou, napr. občanom, podlieha dani.

 

Obsah metodického pokynu:

 • Vymedzenie pojmu dopravný prostriedok a nový dopravný prostriedok pre účely zákona o DPH
 • Dodanie nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu a oslobodenie od dane (§ 43 ods. 1 a ods. 2 zákona o DPH)
  • Zdaniteľná osoba na účely dodania nového dopravného prostriedku do iného členského štátu
  • Odpočítanie dane z príležitostného dodania nového dopravného prostriedku (§ 52 zákona o DPH)
  • Fakturačné povinnosti (§ 71 a nasledujúce zákona o DPH)
  • Daňové priznanie a súhrnný výkaz (§ 78 a § 80 zákona o DPH)
 • Nadobudnutie nového dopravného prostriedku z iného členského štátu
  • Vznik daňovej povinnosti
  • Povinnosť podať daňové priznanie pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku (§ 78 zákona o DPH) a platiť daň (§ 69 ods. 6 zákona o DPH) a ďalšie povinnosti nepeňažnej povahy

 

 

Kompletné znenie si môžete prečítať TU.

Zdroj: Finančná správa SR

   

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies