všetky novinky Novinky

všetky články Články


Metodický pokyn Finančného riaditeľstva SR č. 11/DPH/2020/MP k úprave odpočítanej dane pri hnuteľnom hmotnom majetku


6.2.2020

K úprave odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku dochádza v prípade zmeny rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie. Zámerom novej právnej úpravy je zavedenie pravidiel, ktoré umožnia po prvotnom odpočítaní dane upraviť odpočítanú daň v nasledujúcich kalendárnych rokoch, a to v závislosti od objektívnych okolností, na základe ktorých dôjde k zmene rozsahu používania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie. Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku je v zákone o DPH v  § 54d.   

Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku podľa § 54d zákona o DPH neznamená prevzatie článku 168a ods. 2 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 (ďalej len „smernica 2006/112/ES“). V prípade prevzatia tohto článku do zákona o DPH by bol platiteľ dane hneď pri nadobudnutí hnuteľného investičného majetku, ktorý plánuje použiť na podnikanie a súčasne na iný účel ako na podnikanie, oprávnený uplatniť len pomernú časť odpočítateľnej dane, ktorá prináleží použitiu hnuteľného   investičného  majetku  na  podnikanie.  To  znamená,  že  by  nemohol  uplatniť 1. spôsob odpočítania vstupnej dane uvedený v bode 2.1. tohto metodického pokynu. 

Dňa 1.1.2020 sa § 54d zákona o DPH dopĺňa o nový odsek 4, ktorý upravuje posudzovanie hnuteľného investičného majetku až do uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane.  V nadväznosti na uvedené Finančné riaditeľstvo SR vydalo aktualizovaný metodický pokyn k úprave odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH.

Celé znenie metodického pokynu nájdete na nasledujúcom linku TU.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK