všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Metodické usmernenie FR SR č. 14/DZPaU/2022 k nepeňažnému plneniu poskytnutému zamestnancovi v sume najviac 500 Eur za zdaňovacie obdobie


25. 5. 2022

S účinnosťou od 1.1.2022 sa v § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) rozširuje okruh príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane z príjmov.

Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie k aplikácii tohto ustanovenia.
Podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP je od dane oslobodené:

 • nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 Eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a
 • súčasne zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky/náklady na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov /§ 2 písm. i) ZDP/, pričom
 • do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto stanovenú sumu a
 • za podmienky, že ZDP v § 5 ods. 7 alebo v § 9 neustanovuje inak, t.j. ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi nepeňažné plnenie, ktorého oslobodenie od dane špecificky upravuje niektoré z ustanovení ZDP, potom toto nepeňažné plnenie je oslobodené od dane podľa tohto špecifického ustanovenia (leg specialis), a nie je možné uplatniť oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP.

Napríklad: ak zamestnávateľ, zabezpečí pre svojich zamestnancov:

  1. ubytovanie, potom takéto nepeňažné plnenie oslobodí od dane v súlade s § 5 ods. 7 písm. n) ZDP a nie je možné na toto nepeňažné plnenie aplikovať ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP alebo
  2. nepeňažné plnenie vo forme stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo stravovacie poukážky v súlade s § 5 ods. 7 písm. b) ZDP, potom na takéto nepeňažné plnenie rovnako nie je možné uplatniť oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP. 

V súlade s § 5 ods. 7 písm. o) ZDP možno oslobodiť od dane z príjmov nepeňažné plnenie len vtedy, ak zamestnávateľ:
- v zdaňovacom období, v ktorom poskytol zamestnancovi nepeňažné plnenie, aj vynaložil prostriedky na toto nepeňažné plnenie, resp. mu v tomto zdaňovacom období vznikli súvisiace výdavky/náklady s týmto nepeňažným plnením a
- vynaložené prostriedky na nepeňažné plnenie a súvisiace výdavky/náklady s týmto nepeňažným plnením sú výdavkami/nákladmi na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu a
- vynaložené prostriedky na nepeňažné plnenie a súvisiace výdavky/náklady s týmto nepeňažným plnením zamestnávateľ v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom nepeňažné plnenie poskytne zamestnancovi, vylúči z daňových výdavkov.

Ďalej sa v Usmernení uvádzajú jednotlivé príklady nepeňažných plnení, podmienky ich poskytnutia zamestnancom ako aj možnosti aplikácie jednotlivých ustanovení zákona o dani z príjmov.

Ide napríklad o poskytnutie nepeňažného plnenia formou:

   • vlastných produktov z poľnohospodárskej činnosti zamestnávateľa,
   • usporiadania vianočného večierka a poskytnutie občerstvenia zamestnancom v súlade s kolektívnou zmluvou,
   • určitých výhod zo sociálneho fondu (nefinančného charakteru) na vopred stanovený účel,
   • poskytnutia parkovacích miest zamestnancom za vopred dohodnutých podmienok, a pod.

Osobitne sa v Usmernení rozoberá aj postup uplatnenia tohto oslobodenia u daňovníka (zamestnávateľa), ktorý podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP, nie je založený/zriadený za účelom podnikania.

Úplné znenie Metodického usmernenia FR SR č. 14/DZP/2022 – k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z prímov nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2022/2022.05.20_14_DZPaU_2022_MU.pdf

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies