všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Informácia o určení vzoru tlačiva používaného v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti


2. 5. 2023

 

14/DZPaU/2023/I Informácia o určení vzoru tlačiva používaného v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Finančné riaditeľstvo SR podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov určuje za zdaňovacie obdobie 2023 vzor tlačiva: „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie .......“ - POT395v23. Vzor tlačiva je uvedený v prílohe č.1 tejto informácie.

Použitie vzoru tlačiva Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie 2022 – POT39_5v22/daňový bonus, ktorého vzor Finančné riaditeľstvo SR určilo v prílohe informácie č. 28/DZPaU/2022/I v decembri 2022, sa akceptuje aj po uverejnení tejto informácie, ak bolo vystavené zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, do 30.04.2023. Finančné riaditeľstvo SR na zabezpečenie jednotného postupu na vyplnenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona (POT395v23) vydáva poučenie, ktoré je uvedené v prílohe č. 2 tejto informácie.

Vzory tlačív Finančné riaditeľstvo SR uverejňuje na webovom sídle www.financnasprava.sk

Vypracoval: Odbor daňovej metodiky FR SR, Apríl 2023

Originál príspevku s prílohami a poučením nájdete TU.

zdroj: www.financnasprava.sk 

 

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies