všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Informácia FR SR č. 1/DPH/2022/I - k vykonávaciemu nariadeniu EÚ 2022/432 z 15.3.2022 o novom potvrdení o oslobodení od DPH/spotrebnej dane


19. 5. 2022

Rada EÚ prijala dňa 15. marca 2022  vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/432, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 282/2011, pokiaľ ide o potvrdenie o oslobodení od DPH a/alebo spotrebnej dane (ďalej len “VN 2022/432”). Vzhľadom na túto skutočnosť bolo potrebné zmeniť potvrdenie o oslobodení od DPH a/alebo spotrebnej dane, ktoré slúži ako potvrdenie, že transakcia spĺňa podmienky na oslobodenie od DPH podľa článku 151 smernice o spoločnom systéme DPH.

Zmenené potvrdenia sú uvedené vo VN 2022/432 v prílohe I a v prílohe II:

I. Potvrdenie o oslobodení uvedené v prílohe I je platné do 30. júna 2022

Vyhlásenie oprávnenej organizácie alebo jednotlivca doplnené o Európsku komisiu, agentúru alebo orgán zriadený podľa práva EÚ za podmienky, že vykonávajú úlohy v reakcii na pandémiu COVID-19 a v nadväznosti na smernicu Rady (EÚ) 2021/1159, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, pokiaľ ide o dočasné oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach v reakcii na pandémiu COVID-19, ktorá bola transponovaná do zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v z. n. p. zákonom č. 408/2021 Z. z. (§ 48 ods. 11 a 12, § 62aa, § 85kl ods. 4 až 8).

II. Potvrdenie uvedené v prílohe II je platné od 1. júla 2022

Vyhlásenie oprávnenej organizácie alebo jednotlivca doplnené o ozbrojené sily členského štátu, ktoré sa podieľajú na činnosti EÚ v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) v nadväznosti na smernicu Rady (EÚ) 2019/2235, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o ozbrojené úsilie v rámci EÚ a zmeny a doplnenia zákona o DPH účinné od 1. 7. 2022 (§ 11 ods. 13, § 43 ods. 6 písm. e), § 44 písm. b), § 48 ods. 13 a § 63 ods. 2 a 4).

Vzory potvrdení ustanovené vo VN 2022/432 sú zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva v časti Daňové a colné formuláre → Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ → Iné vzory tlačív.

Celú informáciu FR SR k vzkonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2022/432 z 15.3.2022, ktorým sa mení vzkonávacie nariadenieu (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o potvrdenie o oslobodení od DPH a/alebo spotrebnej dane nájdete TU: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Nepriame_dane/2022/2022.04.26_1_DPH_2022_I.pdf

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies