všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Informácia Finančného riaditeľstva SR k určeniu vzorov tlačív k príjmom zo závislej činnosti na roky 2020/2021


17. 12. 2020

Finančné riaditeľstvo SR vydalo „Informáciu č. 36/DZPaU/2020/I o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platných od 1.1.2021

Ide o nasledovné tlačivá:

A/ na zdaňovacie obdobie roku 2021:

1/ Oznámenie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane podľa § 15a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

2/ Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (NČZDD) a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.

3/ Potvrdenie  o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – príloha č. 1

B/ za zdaňovacie obdobie roku 2020

1/ Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok)....

2/ Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

3/ Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“)

 

Celú informáciu nájdete TU:

www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.12.07_36_DzPaU_2020_I.pdfsfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies