všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


FR SR zverejnilo Metodický pokyn č. 5/DPH/2022/MP k oprave odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa § 53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov


22. 3. 2022

FR SR zverejnilo Metodický pokyn č. 5/DPH/2022/MP k oprave odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa § 53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a súčasne sa zrušuje sa Metodický pokyn č. 3/DPH/2021 k oprave odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.

 

Od 01.01.2021 do zákona o DPH zaviedla v § 53b úprava odpočítanej dane nadväzujúca na ustanovenia § 25a zákona o DPH. Odberateľovi, platiteľovi dane, ktorý za dodanie tovaru alebo služby nezaplatil protihodnotu alebo jej časť, avšak uplatnil si právo na odpočítanie dane, sa ustanovením § 53b zákona o DPH uložila povinnosť opraviť odpočítanú daň, ak sa pohľadávka platiteľa dane (dodávateľa) za toto dodanie stala nevymožiteľnou a platiteľ dane uplatnil právo na zníženie základu dane podľa § 25a zákona o DPH. Uložiť odberateľovi, platiteľovi dane, povinnosť opraviť odpočítanú daň je v danom prípade plne v súlade so zásadou neutrality dane, nakoľko odberateľ, platiteľ dane, nie je zaťažený daňou z pridanej hodnoty z dôvodu, že ju nezaplatil ako súčasť protihodnoty požadovanej dodávateľom.

Ustanovenie § 53b zákona o DPH je transpozíciou čl. 185 ods. 2 druhý pododsek smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej „smernica 112“).

Zákon o DPH v prípade, ak sa pohľadávka dodávateľa, platiteľa dane, stala v zmysle § 25a zákona o DPH nevymožiteľnou, stanovuje odberateľovi, platiteľovi dane v ustanovení:

  • 53b ods. 1 - povinnosť opraviť odpočítanú daň,
  • 53b ods. 2 - právo vykonať opravu opravenej odpočítanej dane.

Postup podľa § 53b zákona o DPH uplatní odberateľ, platiteľ dane, ktorý z prijatých tovarov alebo služieb od platiteľa dane, daň z pridanej hodnoty úplne alebo v pomernej výške odpočítal.

Celý Metodický pokyn č. 5/DPH/MP k oprave odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke nájdete TU: 2022.03.18_5_DPH_2022_MP.pdf (financnasprava.sk)


Problematike odpočítania dane sa budeme zaoberať aj na Dvojdňovom seminári – DPH a Daň z príjmov v roku 2022 s lektormi Ing. Soňou Ugróczy a Ing. Petrom Horniačkom už 12. a 13. mája 2022.

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies