všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


FR SR zverejnilo Informáciu č. 4/DZPaU/2022/I -k účtovaniu zálohovaných jednorazových obalov


21. 1. 2022

FR SR zverejnilo Informáciu č. 4/DZPaU/2022/I -k účtovaniu zálohovaných jednorazových obalov v podvojnom účtovníctve u výrobcu, ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, u distribútora týchto obalov a u konečného používateľa

Od 1.1.2022 nadobúdajú účinnosť ustanovenia zákona č. 302/2019 Z. z. týkajúce sa zálohovania vymedzených:

 • jednorazových obalov na nápoje z plastu, ktorými sú fľaše a
 • jednorazových obalov na nápoje z kovu, ktorými sú plechovky a 

súčasne upravuje:

 • práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a
 • postavenie a úlohy „správcu“ zálohového systému jednorazových obalov na nápoje.

Publikovaná informácia FR SR sa zaoberá skutočnosťami rozhodujúcimi pre účtovanie jednotlivých účtovných prípadov súvisiacich so zálohovanými jednorazovými obalmi podľa dostupných informácií a to najmä:

Účtovanie zálohovaných jednorazových obalov

Na správne účtovanie zálohovaných jednorazových obalov je nevyhnutné uviesť základný rámec fungovania zálohového systému. Z dostupných zdrojov je zrejmý nasledovný systém fungovania zálohového systému:

 • Výrobca registruje nápojové obaly u správcu, pričom správcom je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Výrobca zaplatí správcovi stanovenú výšku zálohu.
 • Výrobca predá nápoj obchodníkovi (distribútorovi), ktorý mu zaplatí okrem ceny výrobku aj hodnotu zálohu.
 • Distribútor predá nápoj konečnému používateľovi, resp. spotrebiteľovi, zákazníkovi (ďalej aj „zákazník“), ktorý mu zaplatí cenu nápoja aj hodnotu zálohu.
 • Konečný používateľ má možnosť vrátiť obal obchodníkovi, ktorý mu vráti hodnotu zálohu.
 • Distribútor má nárok na vyplatenie hodnoty zálohu z vyzbieraných obalov.
 • Správca zabezpečí kontrolu, sčítanie, prepravu a spracovanie obalov.

Informácia sa zameriava na základné okruhy účtovania a to:

 1. Účtovanie u výrobcu obalov
 2. Účtovanie u distribútora obalov
 3. Účtovanie u konečného spotrebiteľa

Celú informáciu nájdete TU:

2022.01.20_4_DZPaU_2022_I.pdf (financnasprava.sk)

 

 

 

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies