všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


FR SR zverejnilo Informáciu 15/DPH/2021/IM k oznamovaniu bankových účtov platiteľmi dane z pridanej hodnoty


15. 11. 2021

Informácia je určená pre platiteľov dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), ktorí sú v SR registrovaní podľa § 4, § 4b a § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. S účinnosť od 15.11.2021, budú všetci platitelia DPH povinní oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie, ktoré je predmetom DPH podľa § 2 zákona o DPH, t. j. ktoré používajú na zdaniteľné obchody podliehajúce slovenskej DPH (ďalej len bankové účty).

Oznámenie bankových účtov musí platiteľ DPH vykonať na štruktúrovanom tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo SR a bude zverejnený na webovom sídle finančnej správy ku dňu nadobudnutia účinnosti § 6 a § 85kk novelizovaného zákona o DPH – od 15.11.2021.

Tlačivo bude dostupné po prihlásení sa na portáli finančnej správy v Osobnej internetovej zóne v Katalógu formulárov v časti Správa daní > Daň z pridanej hodnoty > Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie.

Platitelia DPH registrovaní pre DPH k 15.11.2021 sú povinní oznámiť finančnej správe bankové účty do 30.11. 2021. Platitelia DPH registrovaní pre DPH k 16.11.2021 a neskôr, sú povinní oznámiť predmetné účty bezodkladne odo dňa ako sa stanú platiteľom DPH alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadia.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH (t.j. ani na osoby, ktoré sú registrované k DPH podľa § 7 a § 7a zákona o DPH).

Poznámka: Oznámenie bankových účtov vykonané na inom tlačive nebude finančná správa akceptovať.

Celú Informáciu FR SR nájdete TU:

Microsoft Word - 2021.11.12_015_DPH_2021_IM_bank_ucet.docx (financnasprava.sk)

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies