všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


FR SR vydalo dňa 19.3.2021 informáciu 1/MZ/2021/I – k potvrdzovaniu daňovej rezidencie pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR


26. 3. 2021

Podľa tejto informácie Finančná správa Slovenskej republike (ďalej len „FS SR“) potvrdzuje daňovú rezidenciu pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR na predpísaných vzoroch tlačív, ktoré uvádzame ďalej v texte: 

1. Potvrdenie o daňovej rezidencii pre štáty, s ktorými SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluva o ZDZ“)

Vzor tohto potvrdenia „FS SR C1v2021“  nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Medzinarodne_zdanovanie/2021.03.19_1_MZ_2021_I_priloha_1.pdf

2. Potvrdenie o daňovej rezidencii pre štáty, s ktorými SR nemá uzatvorenú zmluvu o ZDZ

Vzor tohto potvrdenia „FS SR C2v2021“ nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Medzinarodne_zdanovanie/2021.03.19_1_MZ_2021_I_priloha_2.pdf

3. Tlačivo zahraničnej daňovej správy, ktoré FS SR predkladá samotný daňovník (tlačivo si daňovník vyžiada od správcu dane v príslušnom štáte, pre ktorý sa potvrdenie vydáva)

Potvrdenie o daňovej rezidencii potvrdzuje/vydáva miestne príslušný slovenský správca dane v tomto prípade na tlačive zahraničnej daňovej správy. 

Potvrdenie o daňovej rezidencii sa vydáva daňovníkovi na základe žiadosti daňovníka predloženej správcovi dane, pričom vzor tohto tlačiva:

4. „Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii podľa § 51g ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.  (ďalej len „ZDP“)“, je s účinnosťou od 1. januára 2021 štruktúrovaným tlačivom určeným FR SR, ktoré nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Medzinarodne_zdanovanie/2021.03.19_1_MZ_2021_I_priloha_3.pdf

Správca dane môže posudzovať daňovú rezidenciu aj v súlade s celým článkom 4 medzinárodnej zmluvy (posudzovať konkrétne  jednotlivé podmienky pre splnenie daňovej rezidencie), ak o to daňovník osobitne požiada v IV. oddiele žiadosti. V takomto prípade je daňovník povinný predložiť správcovi dane aj vyplnený formulár:

5. „Formulár na vymedzenie rozsahu daňových povinností FO na území SR"  v prípade fyzickej osoby; Vzor tohto formulára nájdete TU.

6. „Formulár na vymedzenie rozsahu daňových povinností inej ako fyzickej osoby na území SR“, t. j. v prípade právnickej osoby;

Vzor tohto formulára nájdete TU.

Celú informáciu FR SR o postupe pri potvrdzovaní daňovej rezidencie, vrátane určených tlačív, nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Medzinarodne_zdanovanie/2021.03.19_1_MZ_2021_I.pdf

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies