všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo súbor najčastejších otázok a odpovedí k ručeniu za daň platiteľmi dane


1. 4. 2022

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo súbor najčastejších otázok a odpovedí k ručeniu za daň platiteľmi dane

S účinnosťou od 1. januára 2022 sa v zákone o DPH zavádza osobitný spôsob úhrady dane. Na rozdiel od štandardného mechanizmu úhrady faktúry, podstatou osobitného spôsobu úhrady dane je skutočnosť, že daň uvedenú na faktúre nezaplatí odberateľ v cene zdaniteľného plnenia svojmu dodávateľovi, ale požadovanú protihodnotu rozdelí. Dodávateľovi uhradí len základ dane a sumu dane z pridanej hodnoty zaplatí priamo správcovi dane, ktorým je daňový úrad.

Odberateľ je oprávnený využiť osobitný spôsob úhrady dane v súlade s § 69 ods. 14 zákona o DPH v znení účinnom od 1. 1. 2022, čo znamená, že môže byť voči nemu uplatnený inštitút ručenia za daň, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň, a odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo jej časť nebude zaplatená správcovi dane. V ustanovení sú zároveň uvedené právne domnienky, ktoré sú dostatočným dôvodom na to, že odberateľ mohol túto skutočnosť vedieť.

Právnymi domnienkami v zmysle § 69 ods. 14 zákona o DPH sú:

  1. protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka
  2. v čase vzniku daňovej povinnosti bol odberateľ štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu
  3. protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov oznámených podľa § 6 alebo § 85kk. Zároveň je v zákone definované, čo sa považuje za deň uskutočnenia platby. Písmeno c) bolo do ustanovenia § 69 ods. 14 doplnené zákonom č. 408/2021 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2022.

FR SR k inštitútu osobitného spôsobu úhrady dane zverejnilo:

  1. Informácia FR SR č. 3/DPH/2022/IM Najčastejšie otázky a odpovede k ručeniu za daň platiteľmi dane z pridanej hodnoty, ktorý nájdete TU: 2022.03.22_3_DPH_2022_IM.pdf (financnasprava.sk) 
  1. Metodický pokyn k uplatneniu inštitútu ručenia za daň z pridanej hodnoty, ktorý nájdete TU: 12.21_19_DPH_2021_MP.pdf (financnasprava.sk) 
  1. Metodický pokyn k osobitnému spôsobu úhrady dane podľa § 69c zákona o DPH, ktorý nájdete TU: 12.29_21_DPH_2021_MP.pdf (financnasprava.sk)

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies