všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo informáciu k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickou osobou za rok 2021


7. 4. 2022

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo Informáciu č. 10/FO/2022/IM – k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickou osobou za rok 2021, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti 

Fyzická osoba môže neziskovej organizácii, ktorú vyberie zo zoznamu prijímateľov spracovaného Notárskou komorou SR poukázať:

  • 2% zaplatenej dane z príjmov za roku 2021 alebo
  • 3% zaplatenej dane z príjmov, ak vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v rozsahu najmenej 40 hodín.

Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021, poukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane podaním „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ na samostatnom tlačive, ktoré má štruktúrovanú formu, a ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo (ďalej len „vyhlásenie“) v roku 2021: V2Pv21_V.pdf

Táto fyzická osoba, ak chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii, je povinná vyplnené tlačivo „vyhlásenia“ podať správcovi dane v lehote do 30. apríla 2022, resp. do 2. mája 2022 (nakoľko 30. apríl 2022 pripadne na sobotu).

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, jeho pobočke alebo kontaktnom mieste, pričom povinnou prílohou „vyhlásenia“ je:

  1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá na jeho žiadosť zamestnávateľ najneskôr do 15. apríla 2022 (resp. do 19. apríla 2022) na predpísanom tlačive, ktorého štruktúrovaný vzor určilo finančné riaditeľstvo v roku 2018, a ktoré je označené V2Pv1;
  2. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti - ak daňovník poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej dane; toto potvrdenie si daňovník musí vyžiadať od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo od vysielajúcej organizácie; 

Úplné znenie Informácie FR SR č. 10/FO/2022/IM nájdete TU:

2022.04.04_10_FO_2022_IM.pdf (financnasprava.sk)

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies