všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo 12.2.2021 nové informácie týkajúce sa daňových povinností daňovníkov


15. 2. 2021

Tieto povinnosti platia pre rok 2020 a 2021, t.j. počas obdobia trvania pandémie.

Podľa jednotlivých druhov daní ide o nasledovné informácie:

1. oblasť dane z pridanej hodnoty

Informácia k zákonu č. 57/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa  zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 57/2021 Z. z.“) a k vykazovaniu tovarov s nulovou sadzbou dane v daňovom priznaní dane z pridanej hodnoty a v kontrolnom výkaze

  • zavádza sa časovo obmedzené opatrenie na obdobie od 12. 2. 2021 do 30. 4. 2021, t.j. nulová sadzba dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky slúžiace na zabezpečenie vyššieho stupňa ochrany dýchacích orgánov, ktoré sú filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3.

Úplné znenie informácie nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Nepriame_dane/2021/2021.02.12_1_DPH_2021_I.pdf

2. oblasť dane z príjmov

Informácia č. 19/DzPaU/2021/I k zákonu č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z.  o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

  • upravujú sa podmienky na uplatňovanie nároku na daňový bonus v období pandémie; na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (čo za zdaňovacie obdobie roku 2020 predstavuje sumu 3 480 €), vymedzenej v § 33 ods. 1 ZDP, sa považujú za zdaniteľné príjmy aj oslobodené plnenia u daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti alebo s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorými sú:
  1. plnenia poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce, j. projekty na podporu udržania pracovných miest podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
  2. platby, poskytované dotácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z.,
  3. prijaté nemocenské z dôvodu, že daňovník bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z.z.,
  4. prijaté pandemické ošetrovné podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.;
  • výdavky/náklady súvisiace so zabezpečením testovania na ochorenie COVID-19; zákon č. 67/2020 Z. z. v § 24ab spresňuje, že počas obdobia pandémie sú daňovým výdavkom aj výdavky/náklady na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov/nákladov súvisiacich so zabezpečením testovania vynaložené počas obdobia pandémie:
  1. zamestnávateľom na zamestnanca, vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti,
  2. daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP na testovanie tohto daňovníka vrátane testovania blízkej osoby žijúcej s daňovníkom v spoločnej domácnosti,
  3. daňovníkom na fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania.

Úplné znenie informácie nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2021/2021.02.12_19_DzPaU_2021_I.pdf

 

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies