všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Finančné riaditeľstvo SR dňa 17.3.2022 zverejnilo „Tlačovú správu k prvým zaslaným oznámeniam o novom indexe daňovej spoľahlivosti“


29. 3. 2022

Finančné riaditeľstvo SR dňa 17.3.2022 zverejnilo „Tlačovú správu k prvým zaslaným oznámeniam o novom indexe daňovej spoľahlivosti“

Finančná správa v závere marca doručuje daňovým subjektom prvé oznámenia o novom indexe daňovej spoľahlivosti, pričom celkovo rozpošle postupne viac ako 600 000 oznámení.

Po novom bude hodnotenie daňových subjektov verejne dostupné (v zozname zverejnenom do 30.9.2022) a vzhľadom na úpravu kritérií aj transparentnejšie. Prvé daňové subjekty sa v týchto dňoch dozvedia svoje hodnotenie v rámci indexu daňovej spoľahlivosti.

Hodnotenými daňovými subjektami sú podnikatelia, ktorí:

  • boli registrovaní na daň z príjmov do 31.12.2019,
  • aktuálne platná registrácia nebola a nie je prerušená,
  • k dátumu hodnotenia nie sú v konkurze alebo v likvidácii a
  • fyzické osoby v podanom daňovom priznaní typu B uviedli za posledné zdaňovacie obdobie nenulové príjmy z podnikania alebo vykázali stratu z podnikania.

Prepočet indexu sa vykoná automatizovaným algoritmom na základe zhodnotenia:

  • plnenia povinností voči finančnej správe (podľa daňového poriadku a ďalších daňových predpisov) a
  • ekonomických ukazovateľov.

Pravidlá pre výpočet nového indexu budú dostupné na portáli finančnej správy. Prepočet k 1.1.2022 sa uskutočnil na základe dát so stavom k 31.12.2021. Plnenie povinností daňového subjektu je hodnotené v rozsahu kritérií určených vyhláškou Ministerstva financií SR.

Porušenie povinností je bodovo hodnotené podľa závažnosti a dĺžky trvania, pričom sa zohľadňuje napr.:

  • nezaplatenie dane, oneskorené podanie daňového priznania a daňových dokumentov podľa jednotlivých daní, nálezy z kontroly, nedostatky pri používaní pokladnice e-kasa, alebo pri platbách v hotovosti, ale aj
  • ekonomické ukazovatele – tieto sa vyhodnocujú prostredníctvom efektívnej daňovej sadzby. Efektívna daňová sadzba okrem prínosu pre štátny rozpočet cez vykázanú daň z príjmu, zohľadňuje aj spoločenský význam daňového subjektu ako zamestnávateľa, ktorý je vyjadrený prostredníctvom zrazenej dane zo závislej činnosti za svojich zamestnancov.

Daňové subjekty budú považované za:

1/ vysoko spoľahlivý daňový subjekt - má pridelených maximálne 10 bodov a zároveň spĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa;

2/ spoľahlivý daňový subjekt - má pridelených viac ako 10 a zároveň menej ako 25 bodov, alebo ak má pridelených maximálne 10 bodov a zároveň nespĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa;

3/ nespoľahlivý je daňový subjekt - má pridelených minimálne 25 bodov.

Vysoko spoľahlivým a spoľahlivým daňovým subjektom finančná správa poskytne benefity a voči nespoľahlivým daňovým subjektom uplatní obmedzenia. Všetky benefity a obmedzenia sú zverejnené na portáli finančnej správy.

Úplné znenie tlačovej správy FR SR nájdete TU: 2022.03.17_TS_IDS_oznamenia.pdf (financnasprava.sk)

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies