všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Ďalšie “proticovidové opatrenie” – jednoduchší odklad daňového priznania v marci 2021


29. 3. 2021

Ministerstvo financií SR a Finančná správa SR vychádza v ústrety daňovníkom, ktorí nemajú povinnosť “elektronickej komunikácie” s Finančnou správou, ale všetky podania a dokumenty doručujú v “listinnej/papierovej forme“. Títo daňovníci v roku 2021 budú môcť požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania aj emailom. Daňovníci tak ušetria čas a hlavne sa znižuje riziko nákazy koronavírusom.

Návrh zákona schválila vláda SR na návrh ministra financií SR Eduarda Hegera ešte 17. 3. 2021 a v súčasnosti sa čaká na jeho schválenie v NR SR, ktorá návrh prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Konkrétne ide o vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z.n.p.   

Daňovníci/klienti, ktorí nie sú povinní elektronicky komunikovať, môžu v roku 2021 využiť novinku. Namiesto toho, aby takéto oznámenie zasielali poštou, kuriérom, či osobne priniesli na daňový úrad, stačí, ak napíšu finančnej správe email na podnety@financnasprava.sk. Email musí obsahovať nasledovné údaje:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia
  • DIČ alebo rodné číslo (dátum narodenia, ak ide o zahraničnú osobu)
  • adresa trvalého pobytu
  • nová lehota na podanie DP (30.04., 31.05., 30.06.) (pre účely odvodov)
  • obchodné meno a IČO ( v prípade PO-nepodnikateľ)

Ak finančnej správe pošlú takýto email, nemusia už doručiť oznámenie do piatich dní aj v listinnej podobe. Tento spôsob oznamovania môžu okrem fyzických osôb využiť napríklad aj neziskové organizácie, či zahraničné osoby bez rodného čísla. Po zaslaní emailu dostane každý daňovník/klient potvrdenie o zaevidovaní oznámenia. Novinka sa netýka tých daňovníkov, ktorí majú povinnosť s finančnou správou komunikovať elektronicky. Tí už v súčasnosti zašlú oznámenie o predĺžení lehoty elektronicky jednoduchým spôsobom prostredníctvom portálu finančnej správy.

Navrhovanou legislatívnou úpravou sa nepristúpilo k plošnému zákonnému posunutiu lehoty pre všetkých daňovníkov, tak ako v roku 2020 (v období prvej vlny pandémie), ktoré bolo spojené s komplikáciami pri platení preddavkov na daň po lehote na podanie daňových priznaní, poukazovaním preplatkov na daň po lehote na podanie daňového priznania a nepriaznivo dopadlo najmä na neziskové organizácie oneskoreným poukazovaním asignovanej dane z príjmov.

Naďalej však ostáva pre všetkých daňovníkov možnosť  požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania bez udania dôvodu o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia, ak v dôsledku pandémie nestíhajú podať daňové priznanie, alebo sa dostali do problémov.

Vzhľadom na prerušenie rokovania NR SR v minulom týždni prezident Finančnej správy avizoval, že MF SR aj FR SR urobia všetko preto, aby toto opatrenie nadobudlo účinnosť a aby bolo v NR SR schválené 30.3.2021 (resp. 31.3.2021).

Zdroj: MF SR – link: https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/nova-web-stranka-6.html

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies