všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Čo sa dozviete na webinári: Prvý audit v spoločnosti


12. 9. 2022

Podmienky pre povinný audit účtovnej závierky prešli za posledné roky výraznými zmenami, kedy sa výrazne zvýšili hodnotové kritériá (objem majetku, obrat a počet zamestnancov). V dôsledku tejto skutočnosti účtovné jednotky nespĺňajúce dve z uvedených troch kritérií dva roky po sebe, túto povinnosť nemajú, iba ak sa pre audit rozhodnú dobrovoľne. Dobrovoľné rozhodnutie účtovnej jednotky pre audit nie je zriedkavý prípad, nakoľko audit je profesionálna služba poskytovaná nezávislým účtovným odborníkom a pomáha odhaliť nesprávnosti v účtovníctve a v účtovných závierkach a to bez sankcií. Audítor vyjadrí svoj názor na účtovnú závierku na základe práce, ktorú vykonal pri overovaní predloženej účtovnej závierky, sú to hlavne rôzne testy, prepočty, analýzy, porovnávanie údajov, získanie dôkazov z tretej strany a podobne. Audit je certifikát kvality účtovnej závierky a uisťuje užívateľov o skutočnosti, že príslušná účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej a ekonomickej situácii účtovnej jednotky. Účtovníci poskytujú audítorovi požadované podklady a informácie (samozrejme okrem informácií, ktoré musí poskytnúť vlastník alebo manažment) a často sa pri komunikácii s audítorom sami výrazne posunú vo svojich schopnostiach a zručnostiach, nakoľko majú príležitosť získať aj iný pohľad na vlastnú prácu a skúsenosť.

Podrobný program webinára a možnosť sa naň prihlásiť nájdete na tomto ODKAZE.

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies