všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Čo je to “celoeurópsky osobný dôchodkový produkt”?


20. 5. 2022

Predstavuje  finančný produkt osobného dôchodkového sporenia (PEPP - Pan-European Personal Pension Product), ktorý má pomôcť zabezpečiť doplnkový dôchodkový príjem v starobe. Ide o celoeurópsky dôchodkový produkt upravený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019  o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP),  pod dohľadom národných orgánov dohľadu (NBS), ktorý 

   • má plniť funkciu vo vzťahu k starnutiu európskej populácie,
   • poskytuje riešenie na zvýšenú mobilitu pracovných síl v rámci EÚ,
   • umožňuje prenos dôchodkových úspor naprieč hranicami EÚ.

V Slovenskej republike bol schválený zákonom č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (ďalej len „zákon o CODP“) s účinnosťou od 1. januára 2023.

Zároveň dochádza k zmenám v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“), pričom v ZDP sa mení a dopĺňa:

   • 7 ods. 1 písm. d) ZDP – t.j. dávky (plnenia) z CODP sa považujú za príjmy z kapitálového majetku a rovnako sa posudzuje aj vyplatené odstupné;
   • 9 ods. 2 písm. h) ZDP – v súlade s týmto ustanovením nie sú od dane oslobodené plnenia:
     • z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu podľa zákona o CODP rovnako ako plnenia z doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v z.n.p., (ďalej len „zákon o DDS”);
   • 11 ods. 8 ZDP - nezdaniteľnou časťou základu dane (ďalej len „NČZD“) sú aj
     • príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa zákona o CODP, rovnako ako príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona o DDS a
     • príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, rovnako ako príspevky na DDS v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu;
   • 7 ods. 3 ZDP - z príjmov uvedených v § 7 ods. 1 písm. d) ZDP, plynúcich zo zdrojov na území SR sa daň vyberá podľa § 43 ZDP; základom  pre daň vyberanú zrážkou je plnenie znížené o zaplatené vklady na poistné (t.j. zdaní sa len výnos z tohto plnenia).

Ak napr. daňovník na poistnom zaplatí 12 000 eur a po skončení poistného vzťahu mu bude vyplatené plnenie vo výške 12 500 eur, zrážková daň sa vyberie zo základu dane vo výške 500 eur (12 500 eur – 12 000 eur).

Finančné riaditeľstvo SR k uvedenej problematike vydalo Informáciu č. 10/DZPaU/2022/I - k zákonu č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Celú informáciu FR SR nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2022/2022.047.22_10_DZPaU_2022_I.pdf

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies