všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Novinky


Počet záznamov: 201

FR SR zverejnilo Informáciu č. 4/DZPaU/2022/I -k účtovaniu zálohovaných jednorazových obalov

Dátum: 21.1.2022

FR SR zverejnilo Informáciu č. 4/DZPaU/2022/I -k účtovaniu zálohovaných jednorazových obalov v podvojnom účtovníctve u výrobcu, ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, u distribútora týchto obalov a u konečného používateľa Od 1.1…

Sociálna poisťovňa zverejnila informáciu o poistení športovca so “zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu”

Dátum: 10.1.2022

Športovca so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu je potrebné prihlásiť do Sociálnej poisťovne Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú športovcov na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, majú od nového roka povinnosť prihlásiť ich do regis…

FR SR zverejnilo tlačovú správu k povinnosti zdaneniu príjmu z predaja nehnuteľnosti

Dátum: 15.12.2021

Predali ste nehnuteľnosť v rokoch 2016 až 2020 a zabudli ste podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb? Finančná správa vyzýva všetky fyzické osoby – nepodnikateľov na splnenie svojej daňovej povinnosti do konca februára 2022. V tejto lehote …

FR SR zverejnilo Informáciu 15/DPH/2021/IM k oznamovaniu bankových účtov platiteľmi dane z pridanej hodnoty

Dátum: 15.11.2021

Informácia je určená pre platiteľov dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), ktorí sú v SR registrovaní podľa § 4, § 4b a § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. S účinnosť od 15.11.2021, budú všetci platitelia DPH povinní oznamovať finančnej správe čísla tuz…

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje: „Meníme spôsob komunikácie s klientmi“

Dátum: 5.11.2021

Finančná správa bude od 1. januára budúceho roka s daňovými subjektami komunikovať naplno obojsmerne elektronicky. Znamená to, že po novom už nebudú daňovníci vo väčšine prípadov dostávať tzv. žlté lístky do poštových schránok, ale rozhodnutia a úradné do…

MPVVaR SR a ÚPSVaR oznamujú: Pozor na zneužívanie príspevkov „Prvá pomoc“

Dátum: 25.10.2021

SPOLOČNÉ TLAČOVÉ VYHLÁSENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Cieľom projektu Prvá pomoc z dielne rezortu práce sociálnych vecí a rodiny je predovšetkým ochrániť pracovné miesta a pomôcť ľuďom, kto…

Oznámenie Ministerstva financií SR o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2021, poučení na vyplnenie daňových priznaní a vzorov potvrdení o podaní daňového priznania

Dátum: 19.10.2021

Ministerstvo financií Slovenskej republiky publikovalo vo Finančnom spravodajcovi nasledovné príspevky: Príspevok č. 15: Oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/014762/2021-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov Ministerstvo fina…

Informácia Sociálnej poisťovne: Aktivujte si nový bezpečný prístup do e-Služieb SP – Grid karty budú končiť

Dátum: 24.9.2021

Sociálna poisťovňa odporúča klientom, ktorí sa prihlasujú do jej e-Služieb s Grid kartou, aby si aktivovali nový prístup. Grid karty už Sociálna poisťovňa nevydáva a ku koncu roka ukončí ich používanie. Všetci klienti sa po novom budú prihlasovať pomocou …

Informácia Sociálnej poisťovne k pandemickej OČR

Dátum: 24.9.2021

Dávku pandemické ošetrovné môžu zo Sociálnej poisťovne naďalej poberať rodičia detí do 11, resp. 18 rokov veku (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktoré sa učia online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy. Nárok na dávku majú aj…

Metodický pokyn Finančného riaditeľstva SR - 8/DPH/2021 zo dňa 9.9.2021 - ku kontrolnému výkazu k dani z pridanej hodnoty

Dátum: 21.9.2021

(aktualizácia v nadväznosti na novelu zákona o DPH od 1.7.2021) S účinnosťou od 1.1.2021 sa zavádza vykazovanie údajov o oprave základu dane podľa § 25a zákona o DPH, oprave odpočítanej dane a oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b zákona o DPH v …

Sociálna poisťovňa zverejnila informáciu ohľadom potvrdenia o návšteve školy väčšina študentov nemusí predkladať

Dátum: 7.9.2021

Väčšina študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, nemá na začiatku školského roka voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Iná situácia je, ak štúdium prerušili, študujú na školách silových rezortov alebo v zahraničí…

Ministerstvo financií SR pomáha podnikateľom

Dátum: 26.8.2021

Ministerstvo financií SR prišlo s návrhom, ktorý podnikateľom výrazne zjednoduší vedenie účtovníctva a umožní skoncovať s veľkým množstvom archívnych dokumentov. Vláda dňa 25.8.2021 schválila novelu zákona o účtovníctve, ktorá prináša viacero pozitívny…

Informácia Finančného riaditeľstva SR č. 2/DPH/2021/MU o zverejnení Vysvetliviek k pravidlám v oblasti DPH pre elektronický obchod a Príručky k režimu jednotného kontaktného miesta pre DPH

Dátum: 25.8.2021

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu Európskej komisie zverejnilo „Vysvetlivky k pravidlám v oblasti DPH pre elektronický obchod“ a „Príručku k režimu jednotného kontaktného miesta pre DPH“. Cieľom vysvetliviek a príručky je umožniť lepšie pochope…

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo nový Metodický pokyn k povinnosti podnikateľov používať pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržby na príležitostných akciách/podujatiach

Dátum: 19.8.2021

Metodický pokyn Finančného riaditeľstva SR č. 1/ERP/2021/MP -  k povinnosti používať pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržby na príležitostne organizovaných podujatiach, bol zverejnený na stránke FR SR dňa 10.8.2021. Cieľom metodického pokynu je podr…

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo novú Informáciu k lehote na použitie 2% zaplatenej dane

Dátum: 17.8.2021

Finančné riaditeľstvo SR v Informácii 31/DZPaU/2021/I - k zákonu č. 279/2021 Z. z. upozorňuje, že s účinnosťou od 15.07.2021 sa predlžuje lehota pre použitie prostriedkov podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré boli prijímateľovi poukázané v roku 2020 o …

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo novú Informáciu k preukazovaniu podmienok na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov

Dátum: 17.8.2021

Finančné riaditeľstvo SR v Informácii č. 32/DZPaU/2021/I zo dňa 11.8.2021  upozorňuje na prijaté úpravy „v § 50 - Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely“ zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ktoré boli schválené zákonom č. 310…

Sociálna poisťovňa zverejnila informáciu o úprave platby poistného

Dátum: 9.8.2021

SZČO: Nezabudnite si upraviť výšku platby poistného. Termín splatnosti je už 9. augusta Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2020 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2021, majú posledné dni na zaplatenie poistného v …

Ministerstvo financií SR dňa 1. augusta 2021 spustilo novú web stránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus

Dátum: 2.8.2021

Takýmto spôsobom chcú motivovať tých, ktorí sa ešte nerozhodli očkovať a rovnako aj odmeniť ľudí, ktorí sú zodpovední. Do očkovacej prémie sa môžu zapojiť všetci, bez ohľadu na to, kedy a akou vakcínou sa dali zaočkovať. Ak majú za sebou jednu dávku, do …

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo Metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Dátum: 26.7.2021

Metodický pokyn podrobne rozoberá podmienky zrušenia registrácie podľa § 81 zákona o DPH pre platiteľa dane, ktorý je registrovaný podľa § 4 a 5 zákona o DPH. S účinnosťou od 01. 07. 2021 došlo k vypusteniu § 6 zo zákona o DPH, podľa ktorého boli registr…

Ukončenie registrácie a prihlasovania používateľov na portál FS s využitím KEP

Dátum: 20.7.2021

V záujme zvýšenia bezpečnosti používateľov portálu FS je od 9.7.2021 ukončené registrovanie a prihlasovanie používateľov na portál FS s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). Neregistrovaní používatelia budú môcť aj naďalej využívať regis…

Predchádzajúca    1  2  3  4  5     Nasledujúcasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK