všetky novinky Novinky

všetky články Články


Zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj v zákone o dani z príjmov


19.2.2020

Jednou zo zmien, ktorú priniesla vládna novela zákona o dani z príjmov č. 301/2019 Z. z. je aj zvýšenie podpory podnikového výskumu a vývoja cez tzv. superodpočet nákladov na výskum a vývoj.

Podpora podnikového výskumu a vývoja je v zákone o dani z príjmov obsiahnutá prostredníctvom odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Podstatou tohto nástroja je umožniť odpočítať od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty výdavky (náklady), ktoré daňovému subjektu vznikli pri realizácii projektu výskumu a vývoja. Ide o tie výdavky (náklady), ktoré prostredníctvom zaúčtovania v nákladoch už znížili účtovný výsledok hospodárenia, a tým aj základ dane (ako súčasť daňových výdavkov).

V čom teda spočíva daňová podpora superodpočtu na výskum a vývoj?

Daňová podpora spočíva práve v možnosti odpočítať tieto výdavky (náklady) ešte raz, resp. dvakrát, a to práve od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty, čím vlastne dôjde k ich viacnásobného odpočítaniu. Preto sa toto opatrenie nazýva aj tzv. superodpočet.

Od roku 2018 bol tento odpočet vo výške 100 %, ktorý možno ešte zvýšiť od ďalších 100 % z medziročného prírastku výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, čím sa sleduje aj podpora kontinuálne vykonávaného podnikového výskumu a vývoja ako trvalej aktivity.

Novela zákona o dani z príjmov č. 301/2019 Z. z. obsahuje ďalšie zvýšenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj postupne z úrovne:

  • 100 % na 150 % už za rok 2019 a
  • 200 % počnúc rokom 2020.

Zámerom je zvýšenie úrovne podpory podnikového výskumu a vývoja, pri súčasnom zachovaní úrovne 100 % odpočtu z medziročného prírastku výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Súčasne sa predĺžilo obdobie, počas ktorého možno prenášať neuplatnenú časť odpočtu, napr. z dôvodu vykázania daňovej straty alebo nedostatočného základu dane zo štyroch po sebe idúcich zdaňovacích období na päť zdaňovacích období. Podkladom pre uplatnenie odpočtu je písomne spracovaný projekt výskumu a vývoja, v ktorom daňovník vymedzí jeho predmet a ciele a tento dokument už nebude potrebné podpisovať osobou oprávnenou konať za daňovníka pred začiatkom realizácie projektu výskumu a vývoja, ale až pri podaní daňového priznania, v ktorom bude odpočet uplatňovaný.

Vláda SR si od týchto zmien v parametroch odpočtu nákladov na výskum a vývoj sľubuje ešte väčšiu stimuláciu podnikového výskumu a vývoja.

Vymedzenie daňových subjektov, stanovenie okruhu výdavkov/nákladov, ktoré tvoria základňu na uplatnenie odpočtu, lehoty a ďalšie skutočnosti relevantné pre správny výpočet a uplatnenie superodpočtu v daňovom priznaní za rok 2019 sa dozviete na seminári dňa 4.3.2020 na tému Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie pri podaní daňového priznania pod vedením lektora Ing. Petra Horniačka a Ing. Martina Gondára.

Článok pre Vás pripravil:
Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, Bratislava

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK