všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb platné od 1.1.2021


23. 11. 2020

Pripravená novela zákona o dani z príjmov je zameraná predovšetkým na boj proti daňovým únikom a to prijímaním opatrení, ktoré majú zamedziť nezdaňovaniu príjmov, resp. ich odkláňaniu do štátov s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením. Ide predovšetkým o tieto opatrenia:

1. Spresnenie miesta skutočného vedenia na účely daňovej rezidencie

  • miestom skutočného vedenia sa na účely definície daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou u právnických osôb rozumie miesto, kde sa vytvára alebo prijíma väčšina obchodných a riadiacich rozhodnutí za právnickú osobu ako celok a súčasne
  • sťažuje/zabraňuje daňovníkom – právnickým osobám vyhýbaniu sa zdaňovania celosvetových príjmov na území SR deklarovaním prijímania akýchkoľvek rozhodnutí ohľadne spoločnosti resp. prijatím týchto rozhodnutí vybranými orgánmi v zahraničí; podľa sprísnených podmienok týmto miestom nie je miesto, kde sa prijímajú rozhodnutia menších organizačných celkov, resp. ide o prijatie administratívnych rozhodnutí.

2. Implementácia článku 9a Smernice Rady (EU) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami

  • ide o ďalšie opatrenie s cieľom posilnenia úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidiel proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia SR využitím tzv. reverzného hybridného subjektu,
  • reverzným hybridným subjektom je spravidla transparentná spoločnosť, ktorá je na daňové účely jej zriaďovateľom posúdená ako daňovník dane z príjmov, avšak naopak zo strany štátu, v ktorom je táto transparentná spoločnosť zriadená/usadená, je na daňové účely považovaná za transparentnú spoločnosť, ktorej príjmy sú zdaňované u jej zriaďovateľa,
  • výsledkom tohto odlišného „reverzného“ posúdenia môže dochádzať k nezdaňovaniu prijmov, preto cieľom prijatých opatrení je od 1. 1. 2022 zamedziť takýmto situáciám vymedzením transparentnej spoločnosti za daňovníka dane z príjmov, ak ju za daňovníka dane z príjmov právnických osôb považuje jej zriaďovateľ, a to v rozsahu nezdanených príjmov.

3. Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti u fyzických osôb

  • do zákona o dani z príjmov sa zavádzajú pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti u fyzických osôb,
  • cieľom týchto pravidiel je zamedziť odkláňaniu príjmov do zahraničia založením spoločností v daňových rajoch, v ktorých zisky nie sú zdaňované alebo sú nízko zdaňované a nie sú vyplatené spoločníkom do SR napr. vo forme dividend,
  • zamedziť týmto situáciám majú pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti u fyzických osôb, a to pritiahnutím, t. j. zdanením nevyplatených ziskov týchto spoločností na území SR vo forme príjmov priraditeľných fyzickej osobe z kontrolovanej zahraničnej spoločnosti.

Akým spôsobom sa budú zdaňovať priraditeľné príjmy z kontrolovaných zahraničných spoločností u fyzických osôb?

Čo sa považuje za kontrolovanú zahraničnú spoločnosť u fyzických osôb?

A mnoho ďalších pripravovaných zmien v zákone o dani z príjmov sa dozviete na prednáške „Najdôležitejšie novinky v zdaňovaní príjmov fyzickýc a právnických osôb na území SR účinné od 1.1.2021 a od 1.1.2022dňa 8.12.2020 pod vedením lektorky Ing. Márie Murínovej -  spoluautorky týchto zmien v novele zákona o dani z príjmov, ktorá bude schvaľovaná v Národnej rade SR na prelome novembra/decembra.

Článok pre Vás pripravila: Ing. Mária Murínová, Ministerstvo financií

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies