všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Zmeny v sociálnom poistení v roku 2021


8.9.2021

Sociálna poisťovňa zverejňuje prehľad všetkých zmien schválených pre rok 2021 na svojej internetovej stránke.

Ide o zmeny schválené pre rok 2021 najmä v týchto oblastiach:

1. Zvýšenie dôchodkov v roku 2021

2. Vek odchodu do dôchodku v roku 2021 Sociálna poisťovňa - Dôchodkový vek od r. 2021 <br /> a diskriminované ročníky poistencov 1957-65 (socpoist.sk)

3. Výška minimálneho dôchodku od roku 2021

4. Dôchodková hodnota na rok 2021 = 14,2107 eur

5. Úprava príplatku k dôchodku pre veteránov protikomunistického odboja Sociálna poisťovňa - Ústredie Sociálnej poisťovne informuje (socpoist.sk)

6. Nové vymeriavacie základy pre platenie poistného v roku 2021 (minimálny a maximálny vymeriavací základ)

7. Odvodová úľava zamestnávateľa pre dlhodobo nezamestnaných: hraničný mesačný príjem je 731,64 eura

8. Ako sa zvýšili dávky - nemocenské, materské a ošetrovné

  • maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítajú, stúpol zo 66,6083 eura na 71,8028 eura, čím sa zvýšila aj max. suma nemocenských dávok;
  • maximálna výška jeho nemocenskéhona deň v roku 2021 predstavuje 39,491540 eura; čo je pri 30 - dňovom kalendárnom mesiaci predstavuje nemocenské maximálne v sume 1 184,80 eura a pri 31 - dňovom kalendárnom mesiaci v sume 1 224,30 euraSociálna poisťovňa - Nemocenské (socpoist.sk)
  • maximálna denná výška pre materskédosiahne hodnotu 53,852100 eura; t. j. materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 615,60 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 669,50 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci). Sociálna poisťovňa - Materské (socpoist.sk)

9. Dlžník vráti nemocenské dávky až tri mesiace po ukončení krízovej situácie

  • ak počas koronakrízy takéto SZČO poberali nemocenské dávky a poistné do nového termínu splatnosti (30. 6. 2021) nebudú môcť uhradiť, môžu získať ďalší čas na zaplatenie svojich záväzkov bez toho, aby museli vrátiť už vyplatené nemocenské dávky;
  • Národná rada SR schválila novelu zákona, podľa ktorej bude SZČO povinná vrátiť dávku až vtedy, ak úhradu poistného za odložené pandemické mesiace vykoná po uplynutí tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa skončí krízová situácia. O ukončení krízovej situácie rozhoduje vláda SR;
  • na účely nároku na nemocenské dávky sa poistné na nemocenské poistenie za „pandemické mesiace“ do uplynutia predĺženého termínu bude považovať naďalej za zaplatené;

10. Ako sa zvýšili úrazové dávky – o 2,3 %

11. Zvýšenie povinných príspevkov do II. piliera - na 5,25 %

12. Referenčná suma pre výplatu dôchodku z II. piliera je 491,70 eur

13. Zamestnancom a zamestnávateľom sa zjednodušili niektoré administratívne povinnosti - znižovanie administratívnej záťaže:

  • zrušenie niektorých povinností zamestnávateľa
  • zrušenie niektorých povinností vo vzťahu k poistencom
  • vo vzťahu k samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO)

Zmenou zákona o sociálnom poistení sa od 1. januára 2021 ďalej zaviedol princíp druhej šance pre fyzickú a právnickú osobu, ktorá načas nesplní svoju povinnosť v lehotách určených jednotlivými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení, ale dodatočne ju splní v ďalšej sedemdňovej lehote. Ak fyzická a právnická osoba splní svoju povinnosť v „dodatočnej lehote“, Sociálna poisťovňa jej neuloží pokutu.

14. Sociálna poisťovňa sprístupnila v e-Službách nové informácie pre zamestnávateľov

15. Zamestnávatelia uvádzajú identifikačné číslo právneho vzťahu

Zamestnávatelia majú novú povinnosť – pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou uvádzajú identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV), a to od sprístupnenia tohto IČPV Sociálnou poisťovňou. Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi sprístupňuje IČPV zamestnanca prostredníctvom svojich elektronických služieb (e-Služby), ktoré zamestnávatelia využívajú v komunikácii so Sociálnou poisťovňou.

16. Od 1. apríla 2021 Sociálna poisťovňa priznáva nový druh dávky – dlhodobé ošetrovné

17. Od 1. apríla 2021 sa predĺžilo ošetrovné z 10 na 14 dní a priznáva sa nová dávka „tehotenské“ Sociálna poisťovňa - Ústredie Sociálnej poisťovne informuje (socpoist.sk)

18.  Od roku 2021 sa z 13. a 14. platu už odvádza riadne poistné

Prehľad zmien v sociálnom poistení v roku 2021 bude Sociálna poisťovňa priebežne dopĺňať a aktualizovať podľa ďalších schválených legislatívnych zmien. Zoznam zmien nájdete TU:

Sociálna poisťovňa - Zmeny v sociálnom poistení od roku 2021 (socpoist.sk)

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK