všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Vyplácanie cestovných náhrad počas práceneschopnosti


29.3.2021

Ako má postupovať zamestnávateľ v prípade, ak by mal zamestnanca na služobnej ceste v zahraničí, a tento je hospitalizovaný v nemocnici alebo nepracuje z dôvodu ochorenia? Ak by mal  zamestnanec na tie dni vystavenú v dochádzke práceneschopnosť, vzniká mu nárok za tieto dni na cestovné náhrady?

Podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) sa cestovné náhrady pri pracovnej ceste poskytujú zamestnancovi počas celej doby trvania pracovnej cesty. Cestovné náhrady sa zamestnancovi poskytujú za každý kalendárny deň trvania pracovnej cesty, na ktorú bol zamestnanec vyslaný podľa § 57 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a ktorému boli podľa § 3 zákona o cestovných náhradách určené podmienky pracovnej cesty.

Cestovné náhrady sa poskytujú za podmienok ustanovených v zákone o cestovných náhradách a v súlade s podmienkami pracovnej cesty, ktoré zamestnancovi určil zamestnávateľ (§ 3, vnútorný predpis zamestnávateľa).

Zamestnancovi sa v prípade choroby / hospitalizácie neprerušuje zahraničná pracovná cesta ako taká, ale prerušuje sa mu iba výkon práce na zahraničnej pracovnej ceste. Počas celej doby zahraničnej pracovnej cesty mu patrí náhrada výdavkov podľa konkrétnych podmienok zahraničnej pracovnej cesty, ako aj podmienok hospitalizácie.

Uvedené sa týka poskytovania všetkých náhrad, teda aj  poskytovania stravného, ubytovacích výdavkov a podobne. Zamestnávateľ musí preukázateľne vedieť, či mal zamestnanec počas hospitalizácie napríklad poskytnuté stravovanie, či si za toto stravovanie platil a podobne.

Článok pre Vás pripravila: Ing. Ľuboslava Minková; prevzatý so súhlasom Wolters Kluwer z časopisu Dane a účtovníctvo č. 03/2021

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK