všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Účtovanie výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj


20. 10. 2020

Ustanovenie § 30d postupov účtovania („PÚ“) upravuje účtovanie stavebnej výroby, ktorá nespĺňa podmienky pre zákazkovú výrobu, teda ide o výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj. Účtovanie sa zvyčajne aplikuje pri výstavbe bytových domov, keď zhotoviteľ stavia dom na účely predaja (bytov).

Pri posudzovaní zmlúv s objednávateľmi (uzatvorených pred výstavbou, alebo v priebehu výstavby) u zhotoviteľa diela môžu nastať rôzne situácie. Zhotoviteľ podrobí zmluvu alebo podmienky výstavby nehnuteľnosti analýze a na základe výsledkov zhotoviteľ účtuje o výstavbe nehnuteľnosti:

  • ako o zákazkovej výrobe, ak zmluva spĺňa podmienky pre zákazkovú výrobu ustanovené v § 30 postupov účtovania, alebo
  • ako o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ak výstavba nehnuteľnosti spĺňa podmienky ustanovené v § 30d ods. 1 až 5 postupov účtovania, alebo
  • ako o zásobách vlastnej výroby, ak sa stavia nehnuteľnosť na predaj po ukončení výstavby a nie sú splnené podmienky na účtovanie o zákazkovej výrobe alebo o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj - § 30d ods. 6 postupov účtovania.

Pri účtovaní výstavby nehnuteľnosti ako o zásobách vlastnej výroby účtovná jednotka – zhotoviteľ vlastné náklady vznikajúce na výstavbu nehnuteľnosti na predaj v priebehu účtovného obdobia aktivuje na ťarchu účtu 121 – Nedokončená výroba so súvzťažným zápisom v prospech účtu 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby. Dokončenú výstavbu nehnuteľnosti na predaj zhotoviteľ zaúčtuje na účet 123 – Výrobky. Výnosy z predávanej nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti zhotoviteľ zaúčtuje v prospech účtu 601 – Tržby za vlastné výrobky.

Pre názornosť uvádzame účtovné súvzťažnosti výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj účtovanej podľa § 30d ods. 6 postupov účtovania ako o zásobách vlastnej výroby uvádzame v tabuľke:

* V zmysle § 30d ods.7 sa na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj účtuje aj obstaranie pozemku, na ktorom sa realizuje výstavba nehnuteľnosti za účelom predaja  podľa § 30d ods. 6 postupov účtovania; pre správne posúdenie na účely ZDP je však potrebné správne posúdiť a oddeliť predaj pozemku a vybudovanej nehnuteľnosti

Porovnanie účtovania o zákazkovej výrobe s účtovaním o zásobách vlastnej výroby

 

Článok pre Vás pripravila: Ing. Monika Adamíková, Finančné riaditeľstvo SR

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies