všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Účtovanie výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj


20.10.2020

Ustanovenie § 30d postupov účtovania („PÚ“) upravuje účtovanie stavebnej výroby, ktorá nespĺňa podmienky pre zákazkovú výrobu, teda ide o výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj. Účtovanie sa zvyčajne aplikuje pri výstavbe bytových domov, keď zhotoviteľ stavia dom na účely predaja (bytov).

Pri posudzovaní zmlúv s objednávateľmi (uzatvorených pred výstavbou, alebo v priebehu výstavby) u zhotoviteľa diela môžu nastať rôzne situácie. Zhotoviteľ podrobí zmluvu alebo podmienky výstavby nehnuteľnosti analýze a na základe výsledkov zhotoviteľ účtuje o výstavbe nehnuteľnosti:

  • ako o zákazkovej výrobe, ak zmluva spĺňa podmienky pre zákazkovú výrobu ustanovené v § 30 postupov účtovania, alebo
  • ako o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ak výstavba nehnuteľnosti spĺňa podmienky ustanovené v § 30d ods. 1 až 5 postupov účtovania, alebo
  • ako o zásobách vlastnej výroby, ak sa stavia nehnuteľnosť na predaj po ukončení výstavby a nie sú splnené podmienky na účtovanie o zákazkovej výrobe alebo o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj - § 30d ods. 6 postupov účtovania.

Pri účtovaní výstavby nehnuteľnosti ako o zásobách vlastnej výroby účtovná jednotka – zhotoviteľ vlastné náklady vznikajúce na výstavbu nehnuteľnosti na predaj v priebehu účtovného obdobia aktivuje na ťarchu účtu 121 – Nedokončená výroba so súvzťažným zápisom v prospech účtu 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby. Dokončenú výstavbu nehnuteľnosti na predaj zhotoviteľ zaúčtuje na účet 123 – Výrobky. Výnosy z predávanej nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti zhotoviteľ zaúčtuje v prospech účtu 601 – Tržby za vlastné výrobky.

Pre názornosť uvádzame účtovné súvzťažnosti výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj účtovanej podľa § 30d ods. 6 postupov účtovania ako o zásobách vlastnej výroby uvádzame v tabuľke:

* V zmysle § 30d ods.7 sa na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj účtuje aj obstaranie pozemku, na ktorom sa realizuje výstavba nehnuteľnosti za účelom predaja  podľa § 30d ods. 6 postupov účtovania; pre správne posúdenie na účely ZDP je však potrebné správne posúdiť a oddeliť predaj pozemku a vybudovanej nehnuteľnosti

Porovnanie účtovania o zákazkovej výrobe s účtovaním o zásobách vlastnej výroby

 

Článok pre Vás pripravila: Ing. Monika Adamíková, Finančné riaditeľstvo SRsfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK