všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Stručne k webináru „Zamestnanecké benefity 2022"


9. 5. 2022

 

Ak chce zamestnávateľ na trhu práce zaujať uchádzačov o zamestnanie, ale aj iné osoby (napr. tých, ktorí síce zamestnaní sú, ale uvažujú o prípadnej zmene), musí im ponúknuť zaujímavé podmienky. Časy, keď rozhodovala len výška mzdy, sú dávno minulé. Zaujať možno najmä zamestnaneckými benefitmi a rôznymi prepracovanými systémami ich poskytovania.

Aj v tejto dobe mnohí zamestnávatelia potrebujú obsadiť voľné pracovné miesta a pri hľadaní nových vhodných pracovných síl uvažujú o tom, ako prilákať pozornosť uchádzačov a záujemcov o zamestnanie, či iných účastníkov trhu práce a ako ich motivovať. Zároveň sa musí snažiť udržať si svojich skúsených  zamestnancov. Ide o jednu zo zaujímavých foriem legálnej daňovej optimalizácie v súlade so zákonom  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Na tomto webinári sa budeme venovať poskytovaniu jednotlivých zamestnaneckých benefitov z aspektu Zákonníka práce, ako  aj  ďalších právnych noriem a predpisov, ale najmä problematike ich daňového posudzovania, a to na strane zamestnancov i zamestnávateľov. Rozoberieme si okruh tých, ktoré sú za určených podmienok od dane oslobodené (resp. oslobodené od dane v limitovanej výške) a na strane zamestnávateľa sú daňovým výdavkom (resp. len do určeného limitu), ale budeme sa venovať o. i. aj tým, ktoré u zamestnanca podliehajú zdaneniu a za ustanovených podmienok patria k daňovo uznaným výdavkom zamestnávateľa.

Okrem najbežnejších benefitov (ako napr. poskytnutie auta aj na súkromné ciele zamestnanca, príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca, príspevky na lekárske preventívne prehliadky nad rámec prehliadok povinných atď.), si rozoberieme aj menej typické peňažné a nepeňažné plnenia, ako napr. zabezpečenie ubytovania a dopravy pre zamestnancov a pod.

Samozrejme sa budeme venovať aj najnovšej právnej úprave nepeňažných plnení poskytnutých zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, oslobodených od dane v súlade s § 5 ods. 7 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., účinnej od 1. 1. 2022.

Upozorníme tiež na to, v ktorých prípadoch sa príjem zamestnanca plynúci v súvislosti s používaním náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce zamestnanca (ak ide najmä o príležitostnú prácu z domácnosti) posúdi a zdaní ako zamestnanecký benefit.

Neopomenieme ani problematiku poskytovania cestovných náhrad pri pracovných cestách a  zabezpečovania stravovania zamestnancov  aj nad rámec povinností vyplývajúcich z právnych noriem po zmenách od 1. 5. 2022

Podrobne problematikou zamestnaneckých benefitov, najmä z pohľadu zdaniteľných/nezdaniteľných príjmov na strane zamestnanca a daňových/nedaňových výdavkov na strane zamestnávateľa sa budeme zaoberať dňa 18. 5. 2022 na online webinári – „Zamestnanecké benefity 2022 s lektorkou Ing. Valériou Jarinkovičovou.

Pripravila: Ing. Valéria Jarinkovičová

Kompletnú ponuku našich webinárov a seminárov nájdete TU.  

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies