všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z predloženého potvrdenia o vykonávaných zrážkach


30. 8. 2021

Pri nástupe do zamestnania má zamestnávateľ povinnosť žiadať od zamestnanca predloženie potvrdenia o vykonávaných zrážkach, táto povinnosť vyplýva z § 84  ods. 1 Exekučného poriadku.

Po predložení potvrdenia o vykonávaných zrážkach, resp. zápočtového listu vystaveného bývalým platiteľom príjmu, má zamestnávateľ povinnosť :

  • bezodkladne oznámiť nástup zamestnanca do zamestnania všetkým exekútorom, správnym orgánom, resp. pri dohode o zrážkach veriteľom (ďalej len exekútor) uvedeným v potvrdení. V rámci oznámenia môže zamestnávateľ uviesť, že žiada o zaslanie podkladov k vykonávaniu zrážok.
  • začať s vykonávaním zrážok (napr. § 83 ods. 2 Exekučného poriadku, § 131 ods. 8 Zákonníka práce). Zamestnávateľ na základe predloženého potvrdenia o vykonávaných zrážkach musí začať vykonávať zrážky, aj keď mu ešte neboli doručené príkazy na začatie exekúcie alebo iné doklady. Zrážku vykonáva len tak, že príslušné sumy zrazí zo mzdy, ale zrazené sumy ostávajú v depozite u zamestnávateľa. Na zaslanie zrazenej sumy oprávneným osobám zamestnávateľ potrebuje príslušné doklady, napr. exekučné príkazy od exekútorov.

Ak príkazy na začatie exekúcie, iné nariadenia na vykonávanie zrážok, dohody o zrážkach (ďalej príkazy na vykonávanie zrážok) boli doručené predchádzajúcim platiteľom mzdy, tieto pohľadávky už nadobudli poradie a toto poradie ostáva zachované aj u nového platiteľa mzdy. Poradie pohľadávky je povinnou náležitosťou potvrdenia o vykonávaných zrážkach, resp. zápočtového listu. Nový zamestnávateľ teda vykonáva zrážky v tom poradí, ako sú uvedené v predloženom potvrdení o vykonávaných zrážkach, bez ohľadu na to, v akom poradí sú mu doručované príslušné doklady od exekútorov. Ak sú zamestnávateľovi doručené príkazy na vykonávanie zrážok zo mzdy, ktoré nie sú uvedené v potvrdení o vykonávaných zrážkach, tieto pohľadávky nadobúdajú poradie až po všetkých pohľadávkach uvedených v potvrdení. Čiže ak napr. v potvrdení je uvedených 10 pohľadávok a zamestnávateľovi príde príkaz, ktorý v potvrdení uvedený nie je, tento príkaz nadobúda jedenáste poradie, ďalší príkaz dvanáste poradie atď..

Zamestnávateľ vykonáva zrážky v poradí uvedenom v predloženom potvrdení do depozitu, kým exekútori, ktorí sú prví v poradí nezašlú potrebné doklady – buď oznámenie o tom, že bola exekúcia ukončená, zastavená, odložená bez blokovania, alebo exekučné príkazy. Aj keby zamestnávateľovi iný exekútor poslal podklady skôr, nemožno čiastku z depozitu poslať na inú pohľadávku, kým nie sú doručené potrebné doklady od exekútorov, ktorí majú skoršie poradie.

Takto postupuje zamestnávateľ bez ohľadu na to, aké staré je zamestnancom predložené potvrdenie o vykonávaných zrážkach, resp. zápočtový list. Aj keď zamestnanec donesie 5 alebo 10 rokov staré potvrdenie, zamestnávateľ oznamuje exekútorom uvedeným na potvrdení nástup zamestnanca do zamestnania, začne vykonávať zrážky a rešpektuje poradie uvedené v potvrdení.

Problematikou povinností zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok zo mzdy,  exekučnými zrážkami, základnými nepostihnuteľnými sumami pri výkone exekučných zrážok do 30.6.2021 - ich zmenou od 1.7.2021, ako aj ďalšími zaujímavosti v tejto oblasti sa budeme zaoberať na online webinári: Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky 2021, pod vedením lektorky RNDr. Jany Motyčkovej, dňa 16. 9. 2021.

Článok pre Vás pripravila: RNDr. Jana Motyčková - metodička a programátorka mzdového softvéru, dlhoročná lektorka v oblasti miezd, hlavne sociálneho, zdravotného poistenia, exekučných zrážok a Zákonníka práce

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies