všetky novinky Novinky

všetky články Články


Platenie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2020, vrátane obdobia pandémie


11.5.2020

Problematika platenia dane z príjmov vrátane preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti je v čase pandémie upravovaná postupne viacerými právnymi predpismi, ktorými sú:

  • Nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z. z.
  • Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
  • Zákon č. 96/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z.

Otázka, ktorá rezonuje v podnikateľskej praxi a medzi zamestnávateľmi je problematika „lehoty, v akej je zamestnávateľ povinný odviesť vybrané preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie? Štandardne je táto úprava obsiahnutá v § 35 – Vyberanie a platenie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, k čomu sa pridružili aj ďalšie, nejednoznačné úpravy uvedené vo vyššie cit. právnych predpisoch.

Zo strany Finančnej správy SR sme v tomto smere zaznamenali dve stanoviská:

Odpoveď zo stránky FR SR (do 24.4.2020)

Zamestnávateľ je povinný vybrané preddavky daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 35 ods. 6 zákona o dani z príjmov), ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie, odviesť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v ustanovenej výške, pričom správca dane v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. nevyrubí úrok z omeškania podľa § 156 daňového poriadku. Ak vláda vyhlási skončenie obdobia pandémie v júli 2020, zamestnávateľ je povinný odviesť vybrané preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti do 31. augusta 2020.

Zákon č. 67/2020 Z. z. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, t.j. 4.4.2020.

Odpoveď zo stránky FR SR (od 25.4.2020 – na základe zákona č.96/2020 Z. z.)

Zamestnávateľ je povinný vybrané preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu odviesť najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru, ak správca dane na žiadosť zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, neurčí inak (§ 35 ods. 6 zákona o dani z príjmov).

Zákon č. 96/2020 Z. z.) nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, t. j. 25.4.2020.

Aj touto témou sa budeme zaoberať na online webinári: Mzdy od A do Z: príplatky, dovolenky, poistné zamestnancov/dôchodcov a ich zdaňovanie“  pod vedením lektoriek RNDr. Jany Motyčkovej - za oblasť miezd, výpočtu príplatkov, poistných odvodov, náhrad za dovolenku a Ing. Viery Mezeiovej - za oblasť zdaňovania príjmov zo závislej činnosti v roku 2020 a s tým spojenými aktuálnymi otázkami a úpravami v čase pandémie.  Program tohto online webinára nájdete TU.

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK