všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Novela zákona o dani z motorových vozidiel účinná od 1. decembra 2020


11.12.2020

1.decembra 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 339/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel (ďalej len „novela ZDMV“) a prijaté úpravy sa uplatnia už pri podaní daňového priznania za rok 2020.

Čo prináša novela ZDMV od 1.12.2020?

 • zmenu systému „priradenia“ ročných sadzieb daní pre vozidlá ťahače a návesy, odstránením povinného „párovania“ týchto vozidiel do jednej návesovej jazdnej súpravy
 • ročné sadzby dane iba pre vozidlá ťahače a návesy v novej osobitnej prílohe č. 1a k ZDMV
 • úprava ročných sadzieb daní jednotlivých kategórii vozidiel v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla (rok výroby) alebo bez závislosti na tomto kritériu (paušálne)
 • nová lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel len za rok 2020 je  marec 2021
 • nové tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020
  • úprava platenia preddavkov na daň na zdaňovacie obdobie 2021 z predpokladanej dane uvedenej v daňovom priznaní za rok 2020

A/ Spôsob úpravy ročných sadzieb daní

Ročné sadzby dane sú uvedené v prílohe č. 1 a v novej prílohe č. 1a, pričom stanovené sadzby dane sa menia v závislosti od:

 • veku vozidla - ak ide o kategórie vozidiel L,M,N a O1 až O3) alebo
 • paušálne - ak ide o vozidlá kategórie O4 bez vplyvu veku vozidla alebo
 • v závislosti od druhu pohonu vozidla (hybridné motorové vozidlo) a druhu použitého alternatívneho paliva vo vozidle (CNG – stlačený zemný plyn, LNG – skvapalnený zemný plyn a vodík) alebo
 • v závislosti od toho, či bolo vozidlo použité v kombinovanej doprave

1. Úprava ročnej sadzby dane v závislosti od veku vozidla, resp. dátumu prvej evidencie vozidla je nasledovná pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3:

 1. zníži o 25% počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla
 2. zníži o 20% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov
 3. zníži o 15% počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov
 4. použije počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c)
 5. zvýši o 10% počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d)
 6. zvýši o 20% po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e).

2. Úprava ročnej sadzby dane pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3

 1. zníži o 50% počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla
 2. zníži o 40% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov
 3. zníži o 30% počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov
 4. zníži o 20% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c)
 5. zníži o 10% počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d)
 6. použije po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e)

K úprave ročnej sadzby dane dochádza v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov počítaných počnúc dátumom prvej evidencie vozidla, preto môže dôjsť k situáciám, kedy sa pre výpočet dane nepoužije iba jedna úprava ročnej sadzby dane, ale budú použité dve úpravy jednej ročnej sadzby dane v jednom zdaňovacom období.

3. Úprava ročnej sadzby dane pre kategóriu vozidiel O4 – paušálne znížením o 60%

4. Úprava ročnej sadzby dane v závislosti od veku vozidla alebo bez akéhokoľvek obmedzujúceho kritéria nekončí, ale pokračuje ďalej tak ako doposiaľ a to znížením o 50% v závislosti od druhu alternatívneho pohonu vozidla, t. j. či ide o hybridné motorové vozidlo alebo vozidlo, ktoré používa alternatívne palivo vo vozidle, t. j. či ide o motorové vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG), alebo či ide o motorové vozidlo na vodíkový pohon a následne o ďalších 50%, ak bolo vozidlo použité v rámci kombinovanej dopravy

B/ Lehota na podanie daňového priznania za rok 2020 je 31. marec 2021

C/ Platenie preddavkov na daň  v roku 20121

Preddavky na daň sa platia v závislosti od výšky predpokladanej dane za všetky vozidlá, ktoré sú predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a nie sú od dane oslobodené, na základe podaného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Daňovník je povinný platiť preddavky na daň, ak celková suma predpokladanej dane je vyššia ako 700 EUR nasledovne:

a/ štvrťročné preddavky na daň – ak suma predpokladanej dane je viac ako 700 EUR až do 8 300 EUR

b/ mesačné preddavky na daň – ak suma predpokladanej dane je vyššia ako 8 300 EUR

Preddavky na daň v roku 2021 - vypočítavajú z predpokladanej dane, ktorá musí byť vyššia ako 700 EUR, pričom ide o predpokladanú daň uvedenú v daňovom priznaní za rok 2020 (vypočítaná obvyklým spôsobom, t. j. v závislosti od ročných sadzieb daní podľa § 7 z tých vozidiel, ktoré sú predmetom dane k 1. januáru 2021) nasledovne:

 • do 31.marca 2021 - nie je povinnosť platiť preddavky
 • po 31.marci 2021 sa preddavky platia vo výške:
  • 1/3 z predpokladanej dane so splatnosťou do konca druhého kalendárneho štvrťroka (do 30.6.2021), do konca tretieho kalendárneho štvrťroka (do 30.9.2021) a do konca štvrtého kalendárneho štvrťroka (do 31.12.2021) – ak suma predpokladanej dane je vyššia ako 700 EUR najviac do 8 300 EUR alebo
  • 1/9 z predpokladanej dane so splatnosťou do konca štvrtého až dvanásteho kalendárneho mesiaca (do 30.4.2021, do 30.5.2021, do 30.6.2021, do 31.7.2021, do 31.8.2021, do 30.9.2021, do 31.10.2021, do 30.11.2021 a  do 31.12.2021), ak suma predpokladanej dane je vyššia ako 8 300 EUR

V odôvodnených prípadoch zostáva možnosť požiadať správcu dane o určenie platenia preddavkov na daň inak.

Podrobne všetkými zmenami schválenými v zákone o dani z motorových vozidiel, vyplnením daňového priznania za rok a jeho osobitosťami, konkrétnymi príkladmi, osobitosťami pri platení preddavkov na daň v roku 2021 sa budeme zaoberať na webinári Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020 na novom tlačive a zmeny platné už od 1.1.2020pod vedením lektorky Ing. Jany Fülöpovej dňa 19. januára 2021.

Článok pripravila: Ing. Jana Fülöpová, Ministerstvo financií SR

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

 

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK