Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daň z príjmov Daňové

  26. 10. 2023

  Nové tlačivá v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

   Oznámenie

  Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013999/2023-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti 

  Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje:

  I.

  Za zdaňovacie obdobie roku 2023 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje nový vzor tlačiva:
  1. „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok)“.

  VZOR: ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ

  II.

  Za zdaňovacie obdobie roku 2023 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje nový vzor tlačiva:
  2. „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o vybraných príjmoch oslobodených od dane ustanovených týmto zákonom, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky (ďalej len „hlásenie“)“.

  VZOR - Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
  Potvrdenie o podaní hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
  POUČENIE - Poučenie na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti

  III.

  Na zdaňovacie obdobie roku 2024 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje nový vzor tlačiva:
  3. „Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“)“.

  VZOR - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
  POUČENIE - Poučenie na vyplnenie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň

  IV.

  Vzory tlačív sú prílohou tohto oznámenia. Ministerstvo financií Slovenskej republiky ich uverejňuje aj na webovom sídle: www.finance.gov.sk.

  Originál dokumentu nájdete TU

  Zdroj: Ministerstvo financií SR

   

   

   

  Novely daňových zákonov 2024

  Ing. Soňa Ugróczy

  Mohlo by vás zaujímať

  Nové tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb

  Ministerstvo financií SR podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“...

  Usmernenie k daňovému bonusu na vyživované dieťa, ak daňovník uplatňuje postup podľa § 33 ods. 8 zákona o dani z príjmov

  26/DZPaU/2023/MU Cieľom usmernenia je zabezpečiť jednotný postup pri uplatnení daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (ďalej len „daňový bonus“) v nadväznosti na...

  Informácia k čl. II zákona č. 250/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

  2/DP/2023/IInformácia k čl. II zákona č. 250/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.