všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Návrat z pracovnej cesty a povinná karanténa


30.3.2021

Zamestnanci boli  vyslaní na pracovnú cestu do zahraničia. Po návrate nastúpili do povinnej karantény. Ich ošetrujúci lekári im vystavili doklad o práceneschopnosti už od dňa príchodu, kedy ešte cestovali domov. Majú v tomto prípade nárok na cestovné náhrady aj za ten deň?

Podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) sa  cestovné náhrady pri pracovnej ceste poskytujú zamestnancovi počas celej doby trvania pracovnej cesty.

Cestovné náhrady sa poskytujú za každý kalendárny deň trvania pracovnej cesty, na ktorú bol zamestnanec vyslaný podľa § 57 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a ktorému boli podľa § 3 zákona o cestovných náhradách určené podmienky pracovnej cesty.

Cestovné náhrady sa poskytujú za podmienok ustanovených v zákone o cestovných náhradách a v súlade s podmienkami  pracovnej cesty, ktoré zamestnancovi určil zamestnávateľ (§ 3, vnútorný predpis zamestnávateľa).

Zahraničná pracovná cesta sa skončí až v mieste, ktoré určí zamestnávateľ podľa § 3 ods. 1 zákona o cestovných náhradách a zamestnancovi do času a miesta skončenia zahraničnej pracovnej cesty patrí náhrada výdavkov v súlade so zákonom o cestovných náhradách (napríklad cestovné výdavky, stravné podľa § 5 a § 13 a podobne). Zamestnanec má nárok na cestovné náhrady teda aj za deň, kedy už bol práceneschopný a cestoval zo zahraničnej pracovnej cesty. Zamestnancovi zaniká nárok na cestovné náhrady od  času skončenia zahraničnej pracovnej cesty. Obdobie karantény je podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce  dôležitou prekážkou v práci na strane zamestnanca, za tento čas mu nepatrí mzda / náhrada mzdy, finančné zabezpečenie počas karantény  upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení z. n. p.

Článok pre Vás pripravila: Ing. Ľuboslava Minková; prevzatý so súhlasom Wolters Kluwer z časopisu Dane a účtovníctvo č. 03/2021

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK