všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Najaktuálnejšie zmeny v pracovnom práve


9.2.2021

MINIMÁLNA MZDA A MZDOVÉ ZVÝHODNENIA

Novelou zákona o minimálnej mzde sa na rok 2021 určila suma mesačnej minimálnej mzdy na 623 eur a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na 3,580 eura.

Zmenila sa suma mesačnej minimálnej mzdy určenej na základe zákona (t.j. v prípade, ak nebola dohodnutá so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov) zo 60% na 57% priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárneho roku, na ktorý sa určuje suma minimálnej mzdy.

S účinnosťou od 01.01.2021 sa upravil spôsob určenia minimálnych mzdových nárokov pre jednotlivé stupne náročnosti práce, pričom jednotlivé sumy minimálnych mzdových nárokov budú uverejnené v Zbierke zákonov SR, a to najneskôr do 01.11. predchádzajúceho kalendárneho roka. Taktiež sa percentuálna výška mzdových zvýhodnení, ktoré sú odvodené od minimálnej mzdy, nahradila paušálnou sumou. Zároveň sa v prípade zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odmena za prácu vo sviatok neodvíja od sumy minimálnej mzdy za hodinu, ale je určená paušálnou sumou.

Celé znenie článku nájdete na tomto odkaze: 

https://seminare.sfera.sk/media/191597/20200208-najaktualnejsie-zmeny-v-pracovnom-prave-tw.pdf

 

Problematikou zmien v Zákonníku práce a skončeniu pracovného pomeru z pohľadu aplikačnej praxe sa budeme zaoberať na online webinári: Najaktuálnejšie zmeny v Zákonníku práce a skončenie pracovného pomeru z pohľadu aplikačnej praxe, pod vedením lektorky JUDr. Radoslavy Lichnovskej a lektora Mgr. Tomáša Grella, LL.M. z advokátskej kancelárie Taylor Wessing dňa 9. 3. 2021.

Článok pre Vás pripravili: JUDr. Radoslava Lichnovská, Mgr. Tomáš Grell, LL.M., advokátska kancelária Taylor Wessing

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK