všetky novinky Novinky

všetky články Články


Minister financií SR, Eduard Heger dňa 11. 6. 2020 na tlačovej besede oznámil začiatok procesu novelizácie Daňového poriadku, ktorá bude mať tri základné piliere


15.6.2020

a to:

  1. úprava daňového poriadku nadväzne na ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré sa týkajú diskvalifikovaných osôb. Účelom je znemožnenie prístupu takýchto osôb k pozíciám v obchodných spoločnostiach a zefektívnenie boja proti daňovým podvodom.
  1. zavedenie inštitútu simultánnych daňových kontrol, ktorého účelom je komplexné preverenie daňovej disciplíny viacerých daňových subjektov, ktorých daňové povinnosti sú vzájomne podmienené.
  1. posilnenie indexu daňovej spoľahlivosti, ako nástroja dobrovoľného plnenia daňových povinností.

Register diskvalifikácií - už v súčasnosti verejne prístupný register, je súčasťou centrálneho informačného systému súdnictva a vedie ho Okresný súd Žilina. Zámerom pripravovanej legislatívnej úpravy daňového poriadku je ustanoviť, aby správca dane mohol vydať  rozhodnutie o vylúčení fyzickej osoby - konateľa spoločnosti (pri naplnení dôvodov pre vydanie takéhoto rozhodnutia), napr. spoločnosť opakovane neplní svoje daňové povinnosti. Keď takéto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, zašle správca dane rovnopis tohto rozhodnutia spolu s diskvalifikačným listom  Okresnému súdu Žilina, ktorý následne zabezpečí zapísanie takejto osoby do tohto registra.

Takto môže správca dane vylúčiť fyzickú osobu z možnosti byť v pozícii:

  • člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti, resp. družstva,
  • vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu, a to vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách, až na tri roky.

Index daňovej spoľahlivosti – plánuje sa nastaviť tento nástroj tak, aby daňové subjekty, ktoré si budú zodpovedne a načas plniť svoje daňové povinnosti, boli odmeňované určitými benefitmi zo strany finančnej správy, a naopak tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.

Mechanizmus indexu daňovej spoľahlivosti – podmienky a spôsob jeho pridelenia bude Finančné riaditeľstvo SR zverejňovať na svojom webovom sídle. Daňové subjekty tak budú mať možnosť oboznámiť sa s tým, kde a aké majú nedostatky, aby mohli zlepšiť svoje hodnotenie.

Finančná správa bude tiež zverejňovať zoznam daňových subjektov s ich stupňom spoľahlivosti na svojom webovom sídle.

Spoločné/simultánne daňové kontroly – v rámci boja proti daňovým podvodom, sa ako ďalšie opatrenie zavedie spoločná daňová kontrola. Jej podstata bude spočívať v tom, že pôjde o komplexné preverenie daňovej disciplíny viacerých daňových subjektov v spoločných, resp. nadväzujúcich transakciách, pri ktorých sú vzájomne podmienené daňové povinnosti,  aby sa tak posúdil napr. celý reťazec vykonaných čiastkových krokov v jednom procese. 

Problematikou daňového poriadku, najmä postupom správcu dane a daňového subjektu pri daňovej kontrole, priebehom daňového konania a zmenami v daňovom poriadku od 1.1.2020 vrátane zmien počas obdobia pandémie, sa budeme zaoberať dňa 17.6.2020 na poobedňajšom online webinári pod vedením Ing. Evy Ivaničovej: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020.

Kompletný program tohto online webinára nájdete TU.

Článok pre Vás pripravila:
Ing. Eva Ivaničová, Ministerstvo financií SRsfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK