Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Účtovné Daňové Daň z príjmov

  14. 9. 2023

  Minimálna mzda a mzdové nároky pre rok 2024

  Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na sume minimálnej mzdy pre rok 2024 vo výške 750 eur. Historicky druhýkrát sa tak dohodli na vyššej sume ako určuje zákonný automat. Na minimálnu mzdu sú naviazané aj niektoré príplatky za prácu v neštandardných časoch, ktoré sa zvyšujú automaticky.

  Suma mesačnej minimálnej mzdy sa od 1. januára 2024 zvyšuje zo súčasných 700 eur na 750 eur. V budúcom roku sa tak zvýši o 50 eur, čo predstavuje nárast o 7,14 %. Táto suma platí pre zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok v rozsahu 40 hodín týždenne. Základná minimálna hodinová mzda sa zvyšuje z 4,023 eur na 4,310 eur. V prípade kratšieho pracovného úväzku sa suma mesačnej minimálnej mzdy pomerne skráti.

  Zvýšením minimálnej mzdy sa automaticky zvyšujú aj niektoré príplatky za prácu v neštandardnom čase. Za prácu v sobotu patrí zamestnancovi za každú hodinu práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume najmenej 50 % minimálnej mzdy za hodinu, to znamená 2,155 eur pre rok 2024. Za prácu v nedeľu patrí zamestnancovi príplatok najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy za hodinu, čo v budúcom roku predstavuje sumu 4,31 eur. V prípade nočnej práce dostane zamestnanej príplatok najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy za hodinu, teda v budúcom roku 1,724 eur.

   

   Minimálne mzdové nároky
  Stupeň rok 2023 rok 2024
  Suma minimálneho mzdového nároku za mesiac Suma minimálneho mzdového nároku za každú hodinu* Suma minimálneho mzdového
  nároku za mesiac
  Suma minimálneho mzdového nároku za každú hodinu*
  1 700 eur 4,023 eur 750 eur 4,310 eur
  2 816 eur 4,690 eur 866 eur 4,977 eur
  3 932 eur 5,356 eur 982 eur 5,644 eur
  4 1048 eur 6,023 eur 1098 eur 6,310 eur
  5 1164 eur 6,690 eur 1214 eur 6,977 eur
  6 1280 eur 7,356 eur 1330 eur 7,644 eur

   *odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín

   

  Sumy mzdových plnení 
  Názov peňažného plnenia od 1.6.2023 do 31.12.2023 od 1.1.2024 do 31.12.2024
  Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (základná suma) 2,0115 eur 50% 2,155 eur 50%
  Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (znížená suma) 1,81035 eur 45% 1,9395 eur 45%
  Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (základná suma) 4,023 eur 100% 4,31 eur 100%
  Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (znížená suma) 3,6207 eur 90% 3,879 eur 90%
  Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu "štandardnú" (základná suma) 1,6092 eur 40% 1,724 eur 40%
  Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu "štandardnú" (znížená suma) 1,40805 eur 35% 1,5085 eur 35%
  Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu "rizikovú" 2,0115 eur 50% 2,155 eur 50%
  Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 0,8046 eur 20% 0,862 eur 20%
  Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska 0,8046 eur 20% 0,862 eur 20%

   

  zdroj: MPSVaR

  Novely daňových zákonov 2024

  Ing. Soňa Ugróczy

  Mohlo by vás zaujímať

  Brigádnici nemusia platiť preddavky na daň

  Obdobie letných brigád prináša so sebou uzatváranie dohôd o brigádnickej práci. Aj z príjmu, ktorý takto študenti nadobudnú, je potrebné platiť preddavky na daň. Pokiaľ si však uplatnia nezdaniteľn...

  Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach

  Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa§ 57 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne...

  20/DZPaU/2024/MU Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane a k súvisiacim úpravám základu dane

  Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri oslobodzovaní príjmov z reklám určených na charitatívne účely plynúcich vybraným právnym formám daňovníkov nezalože...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.