všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Mikrodaňovník a sadzba dane z príjmov vo výške 15% určená pre fyzické osoby (SZČO) a právnické osoby v roku 2021


22. 11. 2021

Platný zákon o dani z príjmov pre rok 2021 dáva drobným,  podnikateľským subjektom – fyzickým aj právnickým osobám možnosť zdaniť príjmy dosiahnuté v roku 2021 sadzbou dane len vo výške 15%. V tejto súvislosti vyvstáva celý rad otázok zo strany podnikateľských subjektov ohľadom podmienok, ktoré musia splniť, aby získali túto výhodu. Ide najmä o okruh nasledujúcich otázok:

 

1. Ktoré fyzické a právnické osoby môžu uplatniť sadzbu dane z príjmov vo výške 15%?

2. Koho sa táto možnosť týka a koho v žiadnom prípade netýka?

  • Viete, aké podmienky  musíte splniť? Ako sa posudzuje výška dosiahnutých príjmov? Na webinári rozoberieme ustanovené kritériá a celú túto problematiku.

3. Kto je to mikrodaňovník a mohli by ste sa aj Vy stať mikrodaňovníkom?

4. V čom spočíva zvýhodnené odpisovanie mikrodaňovníka?

  • Musíte spĺňať kritériá mikrodaňovníka počas celej doby odpisovania majetku?
  • Môžete odpisovanie prerušiť, alebo tento  majetok vyradiť a kedykoľvek predať bez akejkoľvek úpravy základu dane?
  • Čo v prípade, ak dôjde ku škode na tomto majetku?
  • Ako sa postupuje v prípade jeho prenajímania?

5. V ktorých prípadoch musí daňovník zvýšiť základ dane?

  • Na čo je potrebné zvlášť dávať pozor?

6. V čom spočíva výhoda pri odpočítavaní daňových strát?

7. Výhodnejšie posudzovanie tvorby opravných položiek a odpisu pohľadávok u mikrodaňovníka:

  • Týka sa celého majetku a všetkých pohľadávok?
  • Ako je to s príslušenstvom pohľadávok?

8. Ako je to v prípade, ak daňovník dosahuje rôzne príjmy:

Z podnikania, inej SZČ, z prenájmu, príjmy napr. vo forme cien z reklamných súťaží atď. patriace medzi ostatné príjmy podľa § 8 ZDP?

  • Ako sa v takomto prípade vyčísli daň?

9. Aké sú možnosti daňovej optimalizácie v tomto okruhu daňových subjektov?

Všetkými nastolenými otázkami, problémami a nejasnosťami pri aplikácii sadzby dane z príjmov vo výške 15%  sa budeme zaoberať na našom online webinári: „Mikrodaňovník – daňové zvýhodnenia pre rok 2021; sadzba dane 15% aj pre FO a PO, ktoré nie sú mikrodaňovníkom“, pod vedením skúsenej lektorky Ing. Valérie Jarinkovičovej, dňa 30.11.2021

Príspevok pre Vás pripravila: Ing. Valéria Jarinkovičová – špecialistka na daň z príjmov, lektorka odborných seminárov a autorka mnohých odborných článkov a publikácii. V minulosti, dlhoročne pôsobila ako metodička na daň z príjmov FR SR.

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies