všetky novinky Novinky

všetky články Články


Metodický pokyn Finančného riaditeľstva SR k určeniu základu dane pri dodaní tovaru alebo služby


3.3.2020

2/DPH/2020/MP - Metodický pokyn Finančného riaditeľstva SR k určeniu základu dane pri dodaní tovaru alebo služby podľa § 22 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov po 1. 1. 2020

Zákon o DPH v ustanovení § 22 upravuje základ dane pri dodaní tovaru a služby s miestom dodania v tuzemsku. Správne určený základ dane je základným predpokladom odvedenia dane z pridanej hodnoty v správnej výške. 

Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby:                   

základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa (príjemcu plnenia) alebo od inej osoby, za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Protihodnotou za plnenie  sa rozumie odplata, ktorá nemusí byť vždy platená v peniazoch, ale môže ísť aj o platenie inou formou, napr. v naturáliách, ktorú je možné vyjadriť v peniazoch. Protihodnota, ktorú dodávateľ má prijať alebo prijal za dodaný tovar alebo službu, ktoré podliehajú zdaneniu, obsahuje aj sumu dane a pri určení základu dane, z ktorého sa daň vypočítava, sa protihodnota zníži o sumu dane. DPH sa vypočíta podľa vzorca, kde v čitateli je cena vrátane DPH vynásobená príslušnou sadzbou dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej sadzby dane. Ak je však osobitne dohodnutá cena bez DPH, a dodanie podlieha zdaneniu, základom dane je cena bez DPH a DPH sa vypočíta  podľa vzorca, v čitateli ktorého je cena bez DPH vynásobená príslušnou sadzbou dane a v menovateli číslo 100. Ak požadovaná odplata má byť bez DPH, napr. v prípade, že ide o oslobodenú transakciu, základ dane sa rovná dohodnutej protihodnote. Ak podmienky pre oslobodenie od dane nie sú splnené a dodanie má podliehať zdaneniu, základom dane je odplata, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať, znížená o daň. DPH sa v takomto prípade vypočíta podľa vzorca, kde v čitateli je odplata, ktorá je vrátane DPH, vynásobená príslušnou sadzbou dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej sadzby dane. Pokiaľ ide o dodanie tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku, pri ktorých má povinnosť platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 zákona o DPH, základom dane je dohodnutá protihodnota. Protihodnota neobsahuje DPH z dôvodu, že dodávateľ nie je povinný uplatniť a odviesť daň. Daň do štátneho rozpočtu odvádza príjemca plnenia, odberateľ. V danom prípade sa DPH vypočíta podľa vzorca, v čitateli ktorého je protihodnota  vynásobená príslušnou sadzbou dane a v menovateli číslo 100.

Celé znenie metodického pokynu nájdete na nasledujúcom linku TU.

Týmto úpravám v zákone o dani z pridanej hodnoty sa bude venovať a podrobne ich vysvetlí náš lektor  Ing. Mojmír Beňo na pripravovanom seminári s názvom Uplatňovanie pravidiel zákona o DPH pri dodaní tovaru a služby vrátane dodaní zahŕňajúcich použitie poukazu, ktorý sa uskutoční dňa 10.3.2020.

V prvej časti budeme podrobne zaoberať pravidlami zákona o DPH, ktoré upravujú dodanie tovaru a miesto dodania tovaru, ako aj dodanie služby a miesto dodania služby. Tieto pravidlá si pre lepšie pochopenie vysvetlíme cez množstvo praktických príkladov a povieme si čo to aj k relevantnej judikatúre Súdneho dvora.

druhej časti seminára sa budeme, taktiež aj prostredníctvom praktických príkladov, podrobne zaoberať definíciou poukazu, podmienkami, ktoré musí poukaz splniť na to, aby bol považovaný za jednoúčelový poukaz, a následne uplatňovaním zákona o DPH pri vystavení, prevode a uplatnení jednoúčelového poukazu. Taktiež budeme analyzovať viacúčelový poukaz, uplatňovanie pravidiel DPH pri transakciách zahŕňajúcich viacúčelový poukaz, ako aj základ dane pri uplatnení tohto typu poukazu.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK