všetky novinky Novinky

všetky články Články


Konečný užívateľ výhod – nezabudnite si splniť svoju povinnosť do konca roka 2019


8.10.2019

V nadväznosti na pripravovaný seminár z obchodného práva Vám dávame do pozornosti aktuálnu zákonnú povinnosť, ktorá sa týka podnikateľov. V tomto článku Vás upozorňujeme na povinnosť zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod (KUV) do obchodného registra.

V rámci svojho podnikania musia obchodné spoločnosti plniť rôznorodé právne povinnosti. Popri výkone hlavnej činnosti je pre podnikateľa častokrát náročné pamätať na všetky termíny, hlásenia, oznámenia a iné povinnosti. Pojem konečný užívateľ výhod sa dostal do širšieho povedomia verejnosti najmä zriadením registra partnerov verejného sektora, do ktorého sa povinne zapisujú podnikatelia poberajúci plnenia z verejného sektora (po splnení stanoveného obratu a ďalších podmienok). Od novembra 2018 však pre obchodné spoločnosti zapísané do obchodného registra platí aj nová povinnosť, a to zapísať svojho KUV do obchodného registra. Ide pritom o dve samostatné povinnosti, ktoré je potrebné rozlišovať.

Na koho sa vzťahuje povinnosť zápisu KUV do obchodného registra:

  • túto povinnosť majú všetky obchodné spoločnosti zapísané v obchodnom registri okrem subjektov verejnej správy, emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorí podliehajú požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, a tiež (ako to bolo vyššie uvedené) okrem subjektov zapísaných v registri partnerov verejného sektora,
  • KUV majú povinnosť dodatočne zapísať len tie spoločnosti, ktoré boli do obchodného registra zapísané do konca októbra 2018 (obchodné spoločnosti zapísané po tomto termíne si túto povinnosť splnili už pri svojom vzniku).

Dokedy je potrebné zapísať KUV do obchodného registra:

  • túto povinnosť je potrebné splniť do konca decembra 2019,
  • keďže správne určenie konečného užívateľa výhod môže trvať určitý čas, odporúčame si túto povinnosť splniť čo najskôr a nečakať až na koniec roka (najmä ak Vašimi spoločníkmi sú aj právnické osoby, alebo ak máte aj zahraničnú účasť).

Pri zápise do obchodného registra je potrebné pamätať na nasledovné:

  • je potrebné správne identifikovať fyzické osoby, ktoré sú Vašimi KUV,
  • okrem správneho určenia KUV je potrebné aj správne označiť dôvody, na základe ktorých sa fyzická osoba stala KUV pre konkrétnu obchodnú spoločnosť (definície sú pomerne komplikované a v praxi preto odporúčame obrátiť sa na kvalifikovaného poradcu, napr. advokáta),
  • ak je obchodná spoločnosť zapísaná v registri partnerov verejného sektora, nie je povinná zapisovať súčasne KUV aj do obchodného registra (avšak po výmaze z registra partnerov túto povinnosť má - aby ste predišli tomu, že po výmaze z tohto registra zabudnete na obchodný register, odporúčame zapísať sa do obchodného registra bez ohľadu na súčasný zápis v registri partnerov),
  • ak zapíšete svojho KUV do obchodného registra, pri obchodovaní so štátom budete mať aj naďalej povinnosť zápisu do registra partnerov (vyššie uvedená výnimka teda neplatí aj opačne a zápis v obchodnom registri nenahrádza zápis v registri partnerov).

Zápis KUV do obchodného registra si môžete vykonať svojpomocne, avšak budete potrebovať znalosti definícií, ktoré sú uvedené v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Odporúčame sa preto v tejto veci spoľahnúť na kvalifikovanú osobu, napr. na advokáta, ktorý Vám zápis KUV zabezpečí v krátkom čase a navyše Vám poskytne fundovanú právnu pomoc so všetkými súvisiacimi otázkami.

Ak je pre Vás problematika obchodného práva aktuálna, budeme sa tešiť na Vašu účasť na našom odbornom seminári, ktorý sa uskutoční dňa 16.10.2019. Téma seminára je „Právne minimum pre neprávnikov - obchodné zmluvy“.

Článok pre Vás pripravili:
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

www.kocispartners.sk 

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK