Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové

  31. 5. 2024

  FS prináša novinku, možnosť platiť na vybraných dokumentoch cez QR kód

  V rámci proklientských opatrení finančná správa postupne zavádza predvypĺňanie platobných informácií v stovke vybraných dokumentov prostredníctvom QR kódov. Klientom sa tak výrazne zjednoduší plnenie záväzkov voči FS a zároveň sa zníži chybovosť pri vypĺňaní platobných príkazov.

  Finančná správa v roku 2023 zaviedla zmeny umožňujúce platby kartou a to jednak platenie daní a cla z portálu finančnej správy prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice a zároveň platenie za služby podliehajúce správnemu poplatku prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

  Od júna 2024 finančná správa pripravuje ďalšiu novinku, ktorá uľahčí klientom platenie svojich záväzkov voči finančnej správe. Ide o doplnenie QR kódu s platobnými informáciami do dokumentov vydaných pri správe daní. Vďaka naskenovaniu QR kódu bankovou aplikáciou a predvyplneniu platobných inštrukcií - sumy na úhradu, čísla účtu a variabilného symbolu, je možné úhradu realizovať jednoducho iba niekoľkými úkonmi a klient sa tak vyhne možnému chybnému prepisu údajov. Zmeny bude finančná správa zavádzať postupne. Prvé dokumenty s QR kódom, obsahujúcim platobné informácie, budú vydané začiatkom júna 2024. V prvej etape od 1.6.2024, budú QR kódy doplnené do daňovej exekučnej výzvy, dražobnej vyhlášky, rozhodnutí o uložení predbežných opatrení, rozhodnutí z daňovej kontroly. V etape od 1.7.2024 sa QR kód s platobnými informáciami doplní do rozhodnutí o zriadení záložného práva, daňových exekučných príkazov, rozhodnutí o uložení pokuty a o vyrubení úroku z omeškania.

  Umiestnenie QR kódu na dokumentoch finančnej správy:

  • ak dokument obsahuje adresné pásmo, QR kód bude na úrovni adresného pásma v ľavej časti dokumentu,
  • ak dokument neobsahuje adresné pásmo, QR kód bude na úrovni podpisu v ľavej časti dokumentu.

  Platba QR kódom je moderná a rýchla, stačí naskenovať QR kód mobilným telefónom a potvrdiť platbu. Aj touto cestou však chceme pripomenúť klientom, že z dôvodu ochrany pred podvodným konaním je potrebná kontrola predvyplnených údajov na platobnom príkaze. Platba má byť vždy realizovaná na účet Štátnej pokladnice, kde je kód banky 8180. Dôležité je tiež, že finančná správa neposiela výzvy na úhradu záväzkov e-mailom. Finančná správa s klientami komunikuje predovšetkým prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a prostredníctvom Slovenskej pošty.

  Originál správy si prečítate na tomto odkaze.

  Zdroj: financnasprava.sk

  Kompletný výklad zákona o DPH

  Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo

  Mohlo by vás zaujímať

  Brigádnici nemusia platiť preddavky na daň

  Obdobie letných brigád prináša so sebou uzatváranie dohôd o brigádnickej práci. Aj z príjmu, ktorý takto študenti nadobudnú, je potrebné platiť preddavky na daň. Pokiaľ si však uplatnia nezdaniteľn...

  Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach

  Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa§ 57 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne...

  20/DZPaU/2024/MU Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane a k súvisiacim úpravám základu dane

  Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri oslobodzovaní príjmov z reklám určených na charitatívne účely plynúcich vybraným právnym formám daňovníkov nezalože...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.