Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • 23. 4. 2023

  Čomu sa budeme venovať na seminári Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch?

  Dovoľujeme si Vás pozvať na dvojdňový seminár s názvami:

  Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - dodávky služieb,
  Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - dodávky tovaru,

  ktoré budú zamerané na základné i najčastejšie dodávky tovarov a služieb, s ktorými sa stretávajú platitelia DPH. Odporúčame ho hlavne pre začínajúcich účtovníkov, pre podnikateľov, ktorí sa chcú stať platiteľmi DPH ale aj pre tých pokročilejších, ktorí si nie sú istí, či niektoré zdaniteľné obchody posudzujú správne a potrebujú sa utvrdiť, že postupujú správne ale aj pre tých, ktorí si chcú len niektoré ustanovenia zákona o DPH zopakovať. Semináre sú vedené spôsobom: trochu teórie, o čom je príslušné ustanovenie a k tomu krátky praktický príklad na pochopenie.

  Príklad k dodaniu služby: Platiteľ si na základe zmluvy (zmluva na 2 roky) prenajal od nemeckej firmy prístroj, pričom sa dohodli na mesačných platbách nájomného. Prenajímateľ za nájom prístroja za január 2023 vyhotovil pre platiteľa faktúru dňa 01.02.2023 s dátumom dodania služby 01.02.2023, ktorú platiteľ obdržal 08.02.2023. V ktorom zdaňovacom období sa má platiteľ samozdaniť? 

  Riešenie: Platiteľ z prijatej služby odvedie daň v DP I/2023. Nie v DP II/2023, pretože deň dodania sa pri tomto opakovanom plnení určí podľa  § 19 ods. 3 zákona o DPH.

  Príklad k dodaniu tovaru: Platiteľ si objednal tovar od anglickej firmy. Tovar bol platiteľovi doručený do firmy spolu s faktúrou, na ktorej je okrem iného uvedená dodacia podmienka DDP – clo platené. Podľa získaných informácií clo vrátane DPH zaplatila špedičná firma, ktorá tieto náklady refundovala firme do Veľkej Británie. Ako má postupovať platiteľ v tomto prípade? Má si vyžiadať od dodávateľskej firmy dovozné JCD aby si mohol uplatniť odpočet dane pri dovoze tovaru?

  Riešenie: Nie, v tomto prípade nemá dôvod si žiadať dovozné JCD, ani si z neho nemôže odpočítať daň. V danom prípade si treba uvedomiť, že dovozcom tovaru do SR bola dodávateľská firma a to v spojení s § 13 ods. 2 zákona o DPH znamená, že platiteľ kúpil tovar od zahraničnej firmy v tuzemsku a je povinný platiť daň – samozdaniť sa, podľa § 69 ods. 2 písm.b/ zákona o DPH v príslušnom zdaňovacom období.

  V rámci seminára Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - dodávky služieb budú taktiež odprednášané aj najdôležitejšie zmeny v zákone o DPH platné od 01.01.2023 a to aplikácia novelizovaného §25a a §53b zákona o DPH.

  Podľa § 53b zákona o DPH je platiteľ povinný opraviť – „vrátiť“ prostredníctvom daňového priznania k DPH odpočítanú daň z faktúry za nakúpený tovar alebo službu, ak nezaplatí svojmu dodávateľovi za túto faktúru (s DPH vyčíslenou dodávateľom) do 100 dní od jej splatnosti! 

  Venovať sa budeme aj odpovediam na otázky: Ako sa to bude vykazovať v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze? Ktorých faktúr ešte aj z roku 2022 sa to bude týkať? Ako bude postupovať platiteľ, ak po vrátení odpočítanej dane predsa len dodávateľovi za faktúru zaplatí? Aký bude postup dodávateľa po prijatí úhrady za nevymožiteľnú pohľadávku? Čo v prípade, že dodávateľ doručí odberateľovi faktúru až po niekoľkých mesiacoch po jej splatnosti?...

   

  Príklad k § 53b odsek 4 

  Platiteľ na dodávku tovaru z 10.01.2023 v cene ZD = 800€, 20% DPH = 160€, vyhotovil fa 10.01.2023 so splatnosťou 31.01.2023. 

  Odberateľ si z fa odpočítal daň vo výške 160€ v DP I/2023. V mesiacoch IV/2023 a VI/2023 obdržal výzvy od dodávateľa na úhradu fa – ale fa zaplatil až 10.10.2023.

  Riešenie:

  Odberateľ

  1/ 100 dní od splatnosti záväzku uplynie 12.05.2023 => Odberateľ je povinný vykonať opravu odpočítanej dane v DP V/2023, r. 29 = 160€ (KV C.2 V/2023).

       Dňa 10.10.2023 zaplatil fa

  Dodávateľ

  1/ 150 dní od splatnosti pohľadávky uplynie 01.07.2023 => Dodávateľ vykonal opravu ZD podľa § 25a v DP VII/2023, r. 26 = -800€, r. 27 = -160€, KV C.1 VII/2023 + vyhotovil a zaslal odberateľovi 07.07.2023 opravný doklad o oprave ZD.

  2/ Po zaplatení  fa odberateľom dňa 10.10.2023 vyhotovil a zaslal 11.11.2023 odberateľovi opravný doklad o oprave zníženého ZD (povinnosť dodávateľa!),

       =>v DP X/2023, r. 26 = 800€, r. 27 = 160€, KV C.1 X/2023

  Odberateľ

  1/ ...keď obdrží 07.07.2023 od dodávateľa opravný doklad o oprave ZD, na základe tohto dokladu už neopravuje „odpočítanú“ daň, pretože ju opravil už v DP V/2023, kedy uplynulo 100 dní od splatnosti záväzku.

  2/ Po obdržaní opravného dokladu o oprave zníženého ZD (11.11.2023) zaslaného dodávateľom vykoná opravu opravenej odpočítanej dane v DP XI/2023, r. 29 = -160 KV C.2 XI/2023 (Nie v DP X/2023, kedy zaplatil => v tomto prípade až v zdaňovacom období, kedy obdrží opravný doklad o oprave zníženého základu dane od dodávateľa!).

   

  Pripravil: Ing. Martin Ťažký

  Kompletnú ponuku našich webinárov a seminárov nájdete TU.  

  Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

  Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

  * Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

  Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.

   

  Mohlo by vás zaujímať

  2/DP/2024/I Informácia k čl. VI zákona č. 102/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  2/DP/2024/IInformácia k čl. VI zákona č. 102/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa meniaa dopĺňajú niektoré z...

  4/DPH/2023/MU Usmernenie k uplatňovaniu DPH pri transakciách zahŕňajúcich kryptomeny

  ÚvodDynamický vývoj v oblasti kryptomien v priebehu posledných rokov a súvisiace výzvy v tejto oblasti si vyžiadali, že zaobchádzanie s kryptomenami z pohľadu DPH bolo predmetom viacerých rokovaní...

  18/DZPaU/2024/MU - Usmernenie k povinnostiam obchodných spoločností, ktoré sa zrušujú s likvidáciou

  18/DZPaU/2024/MUUsmernenie k povinnostiam obchodných spoločností podľa zákonač. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa zrušujús likvidáciou Z dôvodu zabezpečenia jednot...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.