všetky novinky Novinky

všetky články Články


Cigarety budú opäť drahšie


16.9.2020

Ministerstvo financií SR pripravilo návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a alkoholických nápojov

Zámerom tejto legislatívnej úpravy je pokračovať v praxi zavedenom funkčnom mechanizme pravidelného zvyšovania spotrebnej dane z tabakových výrobkov, ktorý zabezpečuje transparentný a predvídateľný vývoj úpravy sadzieb spotrebnej dane pre jednotlivé druhy tabakových výrobkov a samozrejme aj ich vyvážený prínos pre štátny rozpočet akceptujúci zámery vlády SR pre oblasť verejného zdravia so zámermi stanovenými pre zabezpečenie daňových príjmov.

 

Koncepcia mechanizmu úpravy daňových sadzieb je rozvrhnutá na nasledujúce 4 roky. Zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky sa bude vo všeobecnosti realizovať v dvoch krokoch, a to k:

  • februáru 2021 a 
  • februáru 2023

pri súčasnom  zohľadnení vývoja sadzieb spotrebných daní z tabaku a tabakových výrobkov v okolitých členských štátoch.

V priemere by mala cena jedného spotrebiteľského balenia cigariet od budúceho roka vzrásť o 40 centov a o 20 centov v roku 2023. 

Ďalším dôležitým prvkom, ktorý zavádza Slovenská republika do praxe, je smernica EÚ, ktorou sa modernizujú podmienky pre prepravu tabakových výrobkov alkoholických nápojov a minerálnych olejov a zavádza sa prechod na elektronickú evidenciu prepravovaného tovaru tak, že doterajšie sprievodné dokumenty v klasickej papierovej podobe, budú po novom nahradené výlučne elektronickými dokumentami.

K týmto elektronickým dokumentom budú mať prístup dotknuté colné úrady odosielateľa aj príjemcu, zníži sa administratívna záťaž podnikateľov aj finančnej správy, zabezpečí sa vysoká miera transparentnosti pri preprave tabakových výrobkov, alkoholických nápojov a minerálnych olejov, významne sa eliminujú prípadné podvody v obchodovaní s týmito  výrobkami.

Ministerstvo financií k týmto zmenám pristupuje v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko elektronizáciu v tejto oblasti sú členské štáty povinné zaviesť až od roku 2023.

Bližšie sa uvedenou témou budeme zaoberať dňa 9.novembra.2020 na seminári Spotrebná daň z tabakových výrobkov a alkoholických nápojov pod vedením lektorky Ing. Zuzany Füleovej.

 

Informáciu pripravila: Ing. Zuzana Füleová, Ministerstvo financií SRsfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK