všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Cestovné náhrady 2021 - v príkladoch a vzoroch


11.10.2021

(výber konkrétnych príkladov riešených počas našich už uskutočnených online webinárov)

Príklad č. 1

Je možné sa so zamestnancom dohodnúť, že sa mu neposkytne preddavok na pracovnú cestu? Platia rozdielne podmienky/povinnosti, zamestnávateľa pri tuzemskej pracovnej ceste a zahraničnej pracovnej ceste?

Odpoveď:

Je potrebné rozlišovať medzi tuzemskou a zahraničnou pracovnou cestou.

Pri tuzemskej pracovnej ceste je povinnosť poskytnúť preddavok na základe žiadosti zamestnanca, pri zahraničnej pracovnej ceste je vždy zamestnávateľ povinný poskytnúť preddavok na PC.

Otázka č. 2

Má zamestnanec vždy nárok na preddavok pri každej pracovnej ceste?

Odpoveď:

Zamestnanec má vždy nárok na preddavok pri zahraničnej pracovnej ceste (nemusí požiadať o preddavok) a pri tuzemskej pracovnej ceste má nárok na preddavok iba v prípade, ak zamestnávateľa požiada o preddavok (§ 36 ods. 1 zákona o CN).

Otázka č. 3

Dobrý deň, je potrebné dať zálohu na zahraničnú pracovnú cestu, aj v prípade, ak má zamestnanec poskytnutú firemnú kartu na účely PHM, hotel a pod.?

Odpoveď:

Platobná karta zamestnávateľa je forma poskytnutia preddavku na PC (viď § 36 ods. 2 zákona o CN).

Otázka č. 4

Sú sankcionované nedodržania lehoty na vyúčtovanie pracovných ciest?

Čo v prípade, ak si zamestnanec vyúčtoval pracovnú cestu 10 dní po lehote alebo mu bola preplatená tiež po lehote? Je to sankcionované?

Odpoveď:

Osobitne sa posudzuje splnenie podmienok a povinností podľa ZCN na strane zamestnanca a zamestnávateľa.

Zamestnanec - lehota 10 pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty je poriadková lehota (nedodržaním tejto lehoty nárok nezaniká, premlčacia lehota je upravená v § 100 a nasl. Občianskeho zákonníka).

Zamestnávateľ - je povinný cestovné náhrady vyplatiť do 10 pracovných dní odo dňa predloženia dokladov zo strany zamestnanca. V tejto lehote sú súčasne aj cestovné náhrady splatné (§ 36a zákona o CN).

Súčasne § 36 ods. 7 a 8 umožňuje predĺženie týchto lehôt.

Problematikou vzniku nároku cestových náhrad, postupom ich výpočtu a ďalšími okolnosťami spojenými s aplikáciou zákona o cestovných náhradách sa budeme zaoberať na online-webinári Cestovné náhrady v podmienkach roku 2021 - v príkladoch a vzorochdňa 11.11.2021 pod vedením lektorky Ing. Ľuboslavy Minkovej,  metodičky pre oblasť zákona o cestovných náhradách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK