Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové Preddavky na daň

  14. 6. 2024

  Brigádnici nemusia platiť preddavky na daň

  Obdobie letných brigád prináša so sebou uzatváranie dohôd o brigádnickej práci. Aj z príjmu, ktorý takto študenti nadobudnú, je potrebné platiť preddavky na daň. Pokiaľ si však uplatnia nezdaniteľnú časť základu dane, nemusia tento preddavok platiť.

  Letní brigádnici nemusia platiť preddavok na daň vo výške 19% z odmeny, ktorú za brigádu dostanú, ak si uplatnia nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) na daňovníka. Táto suma je v roku 2024 stanovená na 470,54 eur mesačne. Ak si ju študent uplatní, pri výpočte mesačného preddavku na daň sa jeho základ dane, z ktorého sa preddavok počíta, zníži o túto sumu. Ak základ dane, ktorým je hrubý príjem znížený o poistné, nepresiahne 470,54 eur za mesiac, nie je povinný preddavky platiť. NČZD na daňovníka sa však neuplatní automaticky. Ak chce študent využiť toto zvýhodnenie, podpíše u zamestnávateľa tlačivo: Vyhlásenie na uplatnenie NČZD na daňovníka a daňového bonusu. V prípade, že uzatvorí dohodu o brigádnickej činnosti u viacerých zamestnávateľov, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť len u jedného z nich.

  Finančná správa upozorňuje študentov, že ak ich celkové zdaniteľné príjmy v tomto roku presiahnu sumu 2 823,24 eur, sú povinní podať do konca marca 2025 daňové priznanie. Ak ich príjmy budú nižšie ako uvedená suma, potom nebudú povinní podávať daňové priznanie. Avšak v prípade, ak im zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, potom môžu dobrovoľne podať daňové priznanie, cez ktoré sa im zrazené preddavky vrátia v podobe daňového preplatku. Ten sa im vráti len v prípade, ak presiahne sumu 5 eur, a to prostredníctvom žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania.

  Ak študent pracuje v zahraničí, vo väčšine prípadov daň z tohto príjmu na Slovensku neplatí. Príjem, ktorý dosiahne, je podrobený zdaneniu v krajine, v ktorej prácu vykonáva. Ak mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie, tzn. jeho celkové zdaniteľné príjmy zo zdrojov v SR a v zahraničí presiahnu sumu 2 823,24 eur, potom pri príjmoch zo zahraničia uplatní príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia. Preddavky na daň zrazené v zahraničí, sa študentovi nevrátia cez daňové priznanie podané v SR.

  Príklady na výpočet dane z príjmov študenta:

  Študent bude cez letné prázdniny brigádovať v stánku s občerstvením. Jeho mesačná odmena bude vo výške 400 eur. Pri nástupe na brigádu podpíše u zamestnávateľa Vyhlásenie na uplatnenie NČZD na daňovníka a daňového bonusu. Bude študent povinný platiť daň?

  Keďže študent podpíše tlačivo na uplatnenie NČZD na daňovníka, pri odmene 400 eur mesačne nebude zamestnávateľ zrážať preddavok na daň (základ dane je nižší ako 470,54 eur). Za predpokladu, ak celkové zdaniteľné príjmy študenta za rok 2024 nepresiahnu sumu 2 823,24 eur, nebude povinný podávať daňové priznanie.

  Študentka VŠ je zamestnaná na dohodu o brigádnickej práci študenta. Príjem z dohody za celý rok 2024 bude vo výške 2 500 eur. Ďalšie zdaniteľné príjmy študentka nemala. U zamestnávateľa si neuplatňuje NČZD na daňovníka, pričom zamestnávateľ zráža z tohto príjmu preddavky na daň. Bude študentka povinná podať daňové priznanie za rok 2024?

  Za predpokladu, že celkové zdaniteľné príjmy študentky nepresiahnu za celý rok 2024 sumu 2 823,24 eur, nebude študentka povinná podať daňové priznanie. Avšak v tomto prípade bude pre študentku výhodné ho podať, nakoľko sa jej preddavky, ktoré zrážal zamestnávateľ počas roka, prostredníctvom daňového priznania vrátia v podobe daňového preplatku.

  Originál správy si prečítate na tomto odkaze.

  Zdroj: financnasprava.sk

  Odpočítanie DPH na vstupe v kontexte judikatúry ESD

  Ing. Michaela Salayová

  Mohlo by vás zaujímať

  22/DZPaU/2024/I Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

  Národná rada Slovenskej republiky dňa 24. apríla 2024 schválila zákon č. 105/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia...

  Pozor na podvodné SMS správy

  Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Tentoraz im zasielajú podvodné SMS správy, v ktorých im ponúkajú vrátenie dane vo výške 100 eur, ak cez  priložen...

  Takmer polovica obchodníkov obchádza zákon

  Finančná správa dnes informovala o priebežných výsledkoch veľkej kontrolnej akcie Horúce leto 3, ktorej cieľom je odhaľovanie porušení zákona a to najmä nevydávaním pokladničných bločkov.

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.