Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • 10. 1. 2022

  Aktuálne problémy DPH a vybrané príklady z praxe

  Aké sú aktuálne témy k problematike DPH, ktoré rezonujú v týchto dňoch medzi platiteľmi DPH?

  V prvom rade na základe novely zákona o DPH sú platitelia DPH od 01.01. 2022 prinútení overovať si, či bankový účet, na ktorý majú dodávateľovi – platiteľovi DPH zaplatiť za dodávku tovaru alebo služby zdanenú DPH, je zverejnený v zozname vedenom Finančným riaditeľstvom SR. Dôvodom je skutočnosť, že pokiaľ by zaplatili dodávateľovi na bankový účet, ktorý nie je zverejnený v danom zozname, môže dôjsť k situácii, že budú ručiť za DPH uvedenú na faktúre, ak ju dodávateľ nezaplatí daňovému úradu. Zároveň novela upravuje postup ako sa platiteľ môže vyhnúť takémuto ručeniu za DPH – podrobnosti k tejto problematike sa dozviete na tomto webinári.

  Začiatkom nového roka platitelia DPH opakovane riešia dilemu ako správne naložiť s faktúrami, resp. s vyúčtovacími faktúrami od elektrární za dodanú elektrinu v minulom roku. Zahrnúť ich do daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie december 2021 alebo január 2022? Ako postupovať pri „refakturácii“ elektriny z týchto faktúr na nájomcov? Tieto otázky budú zodpovedané na praktických príkladoch.

  V daňovom priznaní za december 2021 platitelia, ktorí počas roka 2021 krátili vstupnú DPH z prijatých plnení predbežným koeficientom, sú povinní prostredníctvom koncoročného koeficientu vysporiadať odpočítanú daň. Taktiež platitelia, u ktorých v priebehu kalendárneho roka došlo k zmene účelu použitia investičného majetku (napr. byt, pri obstaraní ktorého si v minulosti  uplatnili odpočet DPH, začali v roku 2021 prenajímať oslobodený od DPH) sú povinní vykonať úpravu odpočítanej dane pri tomto majetku. Ako majú postupovať, bude vysvetlené na názorných príkladoch.

  Ďalším opakujúcim sa problémom v prvých mesiacoch nového roka býva správne posúdenie oneskorene doručených dodávateľských faktúr za dodávky tovarov a služieb uskutočnených v minulom roku 2021. Uplatniť si z nich odpočet dane v daňovom priznaní za príslušný mesiac v roku 2022 alebo podať dodatočné daňové priznanie za daný mesiac v roku 2021 - a v ktorom kontrolnom výkaze uviesť tieto faktúry?

  Pri každom type dodávateľskej faktúry (faktúra s DPH, faktúra s prenosom daňovej povinnosti, faktúra na nadobudnutie tovaru z iného členského štátu) bude vysvetlený postup riešenia.

  Problematikou DPH, novelou zákona účinnou od 1.1.2022 a ďalšími aktuálnymi otázkami potrebnými k správnemu vyplneniu daňového priznania k DPH za december 2021 sa budeme zaoberať dňa 14. januára 2022 na online webinári: Aktuálne problémy DPH a vybrané príklady z praxe, s lektorom Ing. Martinom Ťažkým z Finančného riaditeľstva SR.

   

  Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

  Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

  * Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

  Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.

  Mohlo by vás zaujímať

  1/DPH/2024/MP - Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania dane z pridanej hodnoty

  1/DPH/2024/MP Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania dane z pridanej hodnoty podľa§ 66 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskoršíchpredpisov Úvod Jednou z osobitný...

  Nové tlačivá v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

   Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013999/2023-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjm...

  Usmernenie k daňovému bonusu na vyživované dieťa, ak daňovník uplatňuje postup podľa § 33 ods. 8 zákona o dani z príjmov

  26/DZPaU/2023/MU Cieľom usmernenia je zabezpečiť jednotný postup pri uplatnení daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (ďalej len „daňový bonus“) v nadväznosti na...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.